Poljoprivredni tehničar općeg smjera/Poljoprivredna tehničarka općeg smjera

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Poljoprivredni tehničar općeg smjera/Poljoprivredna tehničarka općeg smjera 

 

Kratak opis

Poljoprivredni tehničar općeg smjera organizira, nadgleda i usklađuje biljnu i stočarsku proizvodnju. Može se baviti proizvodnjom biljnih kultura na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i vinogradima. U grani stočarstva uzgaja krupnu i sitnu stoku i perad te radi na izradi stočnih i peradarskih prerađevina.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­poljoprivredni tehničar općeg smjera potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova ­­­­­­­­­poljoprivrednog tehničara općeg smjera, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Poljoprivredni se tehničar bavi biljnom i stočarskom proizvodnjom u poljoprivrednim gospodarstvima i na privatnim imanjima, a najčešće radi na otvorenom.

 

U biljnoj proizvodnji uzgaja povrtne, voćarske, vinogradarske i ratarske kulture. Posao mu obuhvaća pripremu tla za sjetvu i sadnju, suvremenu gnojidbu i njegu usjeva, rezidbu voćaka i vinove loze, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, spremanje, skladištenje te preradu. U svom radu primjenjuje moderna i suvremena sredstva za rad, uz korištenje dostignuća znanosti i tehnike.

 

Poljoprivredni tehničari rade i u različitim granama stočarstva: govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu, kozarstvu, peradarstvu. Bave se uzgojem životinja, razmnožavanjem, njegom, hranidbom, rasplodom i tovom raznih vrsta i kategorija stoke, kako bi osigurali kvalitetnu proizvodnju mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i podmlatka stoke.

 

Posao poljoprivrednog tehničara, može uključivati i organiziranje pojedinih dijelova proizvodnje, kao i nadzor nad poslovima koje obavljaju voćari, vinogradari, vrtlari, stočari, cvjećari i ratari.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz stručna znanja stečena obrazovanjem, poljoprivredni tehničar bi trebao biti komunikativan, sklon timskom radu i imati razvijene organizacijske sposobnosti.

 

Posao zahtjeva otpornost i izdržljivost, dobar vid i sluh, te zdrav lokomotorni sustav (ruke, noge i kralježnica).

 

Zbog izloženosti peludi, životinjskoj dlaci i perju te kemijskim sredstvima, važno je da nije sklon alergijama i respiratornim smetnjama.

 

Uvjeti rada

Posao poljoprivrednog tehničara odvija se u zatvorenom i na otvorenom prostoru u svim vremenskim prilikama. Izloženi su oborinama, vjetru, prašini, niskim i visokim temperaturama.

Njihov rad zahtijeva stajanje, hodanje, čučanje, sagibanje, penjanje i prenošenje tereta.

 

Služe se različitim alatima, strojevima, uređajima i instrumentima. U njihovoj primjeni moraju biti oprezni, kako bi spriječili mogućnost ozljeđivanja.

 

Kada rade s pesticidima i ostalim kemijskim sredstvima, trebaju upotrebljavati odgovarajuća zaštitna sredstva.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, poljoprivredni tehničar vrtlar, poljoprivredni tehničar fitofarmaceut, poljoprivredni gospodarstvenik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavanje poljoprivrednih tehničara, moguće je u biljnoj, stočarskoj i kombiniranoj proizvodnji, na poljoprivrednim gospodarstvima te na privatnim posjedima i imanjima, kao i u poljoapotekama.

 

Ostale informacije

Dodatne informacije možete dobiti u četverogodišnjim srednjim školama koje provode obrazovanje za ovo zanimanje.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.