Poljoprivredni tehničar stočar/Poljoprivredna tehničarka stočarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Poljoprivredni tehničar stočar/Poljoprivredna tehničarka stočarka 

 

Kratki opis

Poljoprivredni tehničar stočar organizira, nadgleda i usklađuje stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim stočarskim poduzećima i na privatnim poljoprivrednim stočarskim gospodarstvima.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­poljoprivrednog tehničara stočara, potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova ­­­­­­­­­poljoprivrednog tehničara stočara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Poljoprivredni tehničar stočar uzgaja goveda, što obuhvaća njegovanje i hranjenje rasplodnih junica i bikova, muznih krava, te tovljenje teladi i junadi. Također radi na uzgoju, hranidbi, rasplodu i tovu svinja, ovaca i koza, te raznih vrsta peradi. Bavi se također i proizvodnjom mlijeka, te konzumnih jaja i jaja za rasplod.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

 

Poljoprivredni tehničar stočar treba biti dobrog općeg tjelesnog zdravlja i prosječnih psihomotornih sposobnosti. Poželjno je čvršća tjelesna građa, dobar vid, sluh, njuh i okus. Preosjetljivost na mirise može biti kontraindikacija za rad u ovom zanimanju.

 

Ljubav prema životinjama pridonosi zadovoljstvu u radu i uspješnom obavljanju posla.

 

Uvjeti rada

 

Poljoprivredni tehničar stočar obavlja svoj posao u zatvorenim i otvorenim prostorima pri različitoj temperaturi i čistoći zraka. U zatvorenim prostorima u kojima boravi stoka  poljoprivredni tehničar stočar je izložen različitim  neugodnim specifičnim mirisima životinja. Rad na otvorenom može biti sasvim ugodan, no isto tako može biti izložen djelovanju nepovoljnih vremenskih uvjeta: vrućine, hladnoće, vjetra i oborina.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Poljoprivredni tehničar općeg smjera, inženjer agronomije stočarskog smjera

 

Mogućnosti zapošljavanja

Poljoprivredni tehničari stočari mogu se zaposliti na stočarskim farmama (npr. govedarskim, svinjogojskim, peradarskim) te mljekarama i tvornicama prehrambenih proizvoda. Mogu otvoriti i vlastite farme i mljekare, brinuti se o životinjama u lovištima, nacionalnim parkovima, konjičkim klubovima i veterinarskim stanicama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.