Pomorski nautičar/Pomorska nautičarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Pomorski nautičar/Pomorska nautičarka 

 

Kratak opis

Pomorski nautičar obavlja poslove navigacije i upravljanja brodom, navigacijskim instrumentima i pomagalima.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­pomorskog nautičara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova ­­­­­­­­­pomorskog nautičara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Poslovi koje obavlja pomorski nautičar uključuju poslove navigacije i izvođenja pokreta brodom, upravljanja navigacijskim instrumentima i pomagalima, ukrcaja i iskrcaja tereta i putnika, pravilnog i svrsishodnog iskorištavanja broda, straže tijekom plovidbe, vođenja brodske dokumentacije, rukovođenja protupožarnim sredstvima i sredstvima za spašavanje te rad na računalnim sustavima broda. Pomorski nautičar provodi postupke važne za održavanje sigurnosti ljudskih života na brodu, brine o održavanju brodske opreme, brine o očuvanju okoliša, i dr.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zbog uspješnog obavljanja radnih zadataka, pomorski nautičar treba imati dobre senzorne sposobnosti, sposobnost usredotočenosti, sposobnost procjenjivanja udaljenosti, brzinu i okretnost, spremnost na timski rad i suradnju, sposobnost brzog snalaženja u novim i nepoznatim situacijama, dobre organizacijske sposobnosti te tolerantnost prema kulturalnim razlikama. Mora imati visoku socijalnu inteligenciju i prilagodljivost. Mora imati široku opću kulturu, poznavati strane jezike (brodska dokumentacija se piše na stranom jeziku). Zdravstvena sposobnost se utvrđuje prema pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti pomoraca. Poželjna je dobra fizička kondicija.

 

Uvjeti rada 

Prilikom upravljanja brodom pomorski se nautičar nalazi na zapovjedničkom mostu broda, a prilikom ukrcaja tereta u brodskom uredu i tehničkim prostorima za nadzor ukrcaja i iskrcaja. Dio poslova obavlja na otvorenom prostoru. Radi u dobro organiziranim smjenama, koje uključuju brigu o pravilnoj izmjeni odmora i rada.

 

Pomorski nautičar radi u zatvorenom prostoru i na otvorenom, pa je izložen utjecaju različitih klimatskih uvjeta. Prilikom obavljanja poslova nautičar je često izložen buci, jačem intenzitetu svjetla, valjanju broda, a često se suočava s boravkom u skučenom prostoru i odvojenošću od obitelji.

 

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti ( NN 93/07, NN 107/14 ). Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe (NN 111/02).

 

Srodna zanimanja

Tehničar za brodostrojarstvo, tehničar za logistiku i špediciju.

 

Mogućnost zapošljavanja

Nakon završene srednje škole pomorski nautičar, može upisati Pomorski ili neki drugi fakultet, no može se i zaposliti na nacionalnom ili stranom brodu. Pomorske škole su međunarodno priznate, a to garantira  veliku mogućnost zapošljavanja. Pomorske škole su u obveznom ISO sustavu kvalitete.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.