Porezni inspektor/Porezna inspektorica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Porezni inspektor/Porezna inspektorica 

 

Kratak opis

Porezni inspektor pregledava i ocjenjuje ispravnost poreznih izvješća poduzeća, instituta, ustanova, ministarstava, itd.

 

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za zanimanje poreznog inspektora ne provodi se u Republici Hrvatskoj. Odgovarajuće obrazovanje za obavljanje zanimanja, može se steći na preddiplomskom i/ ili diplomskom sveučilišnom studiju prava i/ ili ekonomije.

 

U Republici Hrvatskoj pravo i ekonomija mogu se studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći na stranicama Mozvaga - modula za visoka učilišta i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje:

POLJE EKONOMIJA

POLJE PRAVO

 

Opis poslova

Prije odlaska na teren u obilazak poreznog obveznika, porezni inspektor prikuplja informacije o njemu, priprema potrebne podatke i izrađuje analizu za potrebe poreznog inspekcijskog pregleda.

Inspekcijski pregled obuhvaća provjeru pravilnosti i pravodobnosti obračunavanja poreza, pregled poslovanja poreznih obveznika, provjeru knjigovodstvenih i drugih evidencija, te otkrivanje neprijavljenih prihoda. Porezni inspektor u pravilu obavlja preglede u prostorima poreznog obveznika, kod knjigovođe poreznog obveznika ili u prostorijama poreznog ureda.

 

Po obavljenim inspekcijskim pregledima, kako kod pravnih tako i kod fizičkih osoba, porezni inspektor izrađuje zapisnik i sastavlja rješenje o plaćanju poreza na neprijavljene prihode. Porezni inspektor priprema i prijedloge za pokretanje prekršajnog postupka i podnošenje prijava radi kaznenih djela i gospodarskih prijestupa.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Porezni inspektor mora imati sposobnost analiziranja velike količine informacija i brojčanih podataka, te biti vrlo temeljit kako bi uočio eventualne nepravilnosti u poslovanju poreznog obveznika. Vještina u radu s brojevima, dobro poznavanje poslovnog svijeta, sposobnost analitičkog mišljenja i dobra organizacija rada, potrebni su mu za uspješno obavljanje posla. Nužna je dobra moć koncentracije i dobar vid, zbog temeljitog pregledavanja sve potrebne dokumentacije. S obzirom na to da su porezni propisi podložni izmjenama i dopunama, nužno je redovno praćenje istih, te stručno usavršavanje. Porezni inspektor mora biti elokventna osoba, razvijenih komunikacijskih vještina, jer često radi s drugim ljudima (poreznim obveznicima i/ili kolegama).

 

Uvjeti rada

Posao se u pravilu obavlja izvan ureda, odnosno na terenu u poslovnim prostorima poreznog obveznika. Porezni inspektor radi samostalno, no često je u kontaktu s drugim ljudima (suradnicima i poreznim obveznicima), a ponekad radi i u timu.

 

Srodna zanimanja

Porezni savjetnik, poreznik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Porezni inspektori zaposleni su pri Ministarstvu financija, u poreznoj službi Porezne uprave. Službenik Porezne uprave visoke stručne spreme s položenim državnim stručnim ispitom i radnim stažem u struci manjim od tri godine, može biti raspoređen na radno mjesto pomoćnog inspektora, a službenik Porezne uprave visoke stručne spreme s položenim državnim stručnim ispitom i radnim stažem u struci dužim od tri, a manjim od pet godina, može biti raspoređen na radno mjesto mlađeg inspektora.

 

Ostale informacije

Ministarstvo financija Porezna uprava

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.