Porezni savjetnik/Porezna savjetnica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Porezni savjetnik/Porezna savjetnica 

 

Kratak opis

Porezni savjetnik savjetuje pojedince i poduzeća u poreznim pitanjima. Proučava financijsko stanje stranke, izračunava poreznu stopu i pokušava pronaći zakonski dopuštene načine smanjenja poreznog opterećenja. Priprema povrate poreza i u ime stranke surađuje s poreznom upravom.

 

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za zanimanje poreznog savjetnika ne provodi se u Republici Hrvatskoj. Odgovarajuće obrazovanje za obavljanje zanimanja se može steći na preddiplomskom i/ ili diplomskom sveučilišnom studiju prava i/ ili ekonomije.

 

U Republici Hrvatskoj pravo i ekonomija mogu se studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći na stranicama Mozvaga - modula za visoka učilišta i Agenciju za znanost visoko obrazovanje:

POLJE EKONOMIJA

POLJE PRAVO

 

Opis poslova

Glavni zadatak poreznog savjetnika je pojedincima i poduzećima pojasniti porezne zakone i složene sustave oporezivanja. Porezni savjetnik analizira račune i opće financijsko poslovanje stranke. Proučavanjem dokumentacije poreznih obveznika (poslovnih knjiga, računa i izvješća o financijskom poslovanju), izračunava odgovarajuću stopu poreza i doprinosa koje stranka mora plaćati poreznoj upravi. Također savjetuje pri traženju zakonski dopuštenih načina za snižavanje poreznih opterećenja, te priprema povrate poreza.

 

Pored navedenoga, zadatak je poreznog savjetnika praćenje i analiza informatičkih programa vezanih uz porez i doprinose, te davanje prijedloga za njihovo poboljšanje.

 

Najsloženije poslove u vezi s primjenom, obradom i analizom pitanja iz oblasti poreza i doprinosa obavlja viši porezni savjetnik (sa deset i više godina radnog staža u struci). On također organizira seminare za djelatnike ispostave, te za porezne obveznike, obilazi urede i ispostave radi uvida u stanje na terenu i davanja adekvatne pomoći u smislu rješavanja konkretnih problema, što je posebno izraženo u vrijeme podnošenja poreznih prijava.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim formalnog obrazovanja i položenog državnog stručnog ispita, porezni savjetnik zbog složenosti poslova koje obavlja mora imati i neke dodatne osobine. Važno je da je elokventna osoba, razvijenih komunikacijskih vještina, jer je rad često vezan uz komunikaciju s drugim ljudima (strankama i/ili kolegama). Sposobnost analize velike količine informacija (porezni propisi) potrebna je kako bi složene porezne sustave znali rastumačiti na jednostavan način. Potrebna je vještina u radu s brojevima, dobro poznavanje poslovnog svijeta, sposobnost analitičkog mišljenja i dobra organizacija rada. Nužna je dobra moć koncentracije i dobar vid, zbog temeljitog pregledavanja sve potrebne dokumentacije. S obzirom na to da su porezni propisi podložni izmjenama i dopunama, nužno je redovno praćenje istih, te permanentno stručno usavršavanje.

 

Uvjeti rada

Posao poreznog savjetnika kombinacija je rada u uredu i odlazaka na teren, pri čemu posjećuje porezne obveznike na adresi njihova sjedišta.

 

Srodna zanimanja

Porezni inspektor, poreznik, carinik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Porezni savjetnici uglavnom se zapošljavaju u poreznoj upravi.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.