Posrednik i procjenitelj nekretnina/Posrednica i procjeniteljica nekretnina

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Posrednik i procjenitelj nekretnina/Posrednica i procjeniteljica nekretnina

 

Kratak opis

Posrednik i procjenitelj nekretnina se bavi posredovanjem u kupoprodaji nekretnina između prodavatelja i kupaca, pomaže u oglašavanju i pronalaženju prikladnih stambenih i poslovnih prostora za potrebe potencijalnih kupaca ili iznajmljivača te procjenjuje vrijednosti nekretnina i analizira kretanja cijena na tržištu nekretnina. Procjene vrijednosti nekretnina u parničnim postupcima ili za potrebe financijskih institucija vrše ovlašteni sudski vještaci za procjenu nekretnina i ovlašteni sudski procjenitelji.

 

Potrebno obrazovanje

Ne postoji specifično formalno obrazovanje za posrednika i procjenitelja nekretnina. Pojedinci ulaze u ovu profesiju s različitim obrazovnim i profesionalnim iskustvima. Uglavnom je potrebna srednja stručna sprema, a poželjno je visokoškolsko obrazovanje poput građevinskog, arhitektonskog ili ekonomskog fakulteta. Korisno je poznavanje financija, računovodstva, ekonomije i nekih drugih, uglavnom ekonomskih predmeta. Za upis u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina, potrebno je položiti stručni ispit koji provodi Hrvatska gospodarska komora prema Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina.  

 

Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Hrvatske gospodarske komore.

 

Za imenovanje za sudskog procjenitelja, također nije potrebna specifična formalna naobrazba. Nakon završene srednje stručne škole potrebno je raditi najmanje 10 godina na poslovima u struci te podnijeti zahtjev za imenovanje odgovarajućem županijskom, trgovačkom odnosno općinskom sudu.

 

Opis poslova

Posrednik i procjenitelj nekretnina radi kao pojedinac ili zaposlenik u agenciji za nekretnine na poslovima praćenja tržišta nekretnina, pomaže u pronalaženju potencijalnih kupaca ili prodavatelja nekretnina i vodi računa o postupku kupoprodaje ili iznajmljivanja nekretnine. Posrednik kontaktira klijente i odgovara na upite klijenata (potencijalnih prodavatelja, iznajmljivača, kupaca ili unajmljivača) nekretnina, tj. kuća, stanova ili poslovnih prostora te vodi arhivu klijenata. Također, posrednik vodi računa o oglašavanju nekretnina u tiskanim medijima i na specijaliziranim internetskim stranicama.

 

Posrednik pomaže potencijalnim kupcima ili iznajmljivačima u pronalaženju nekretnine koja odgovara njihovim potrebama, dogovara i sudjeluje u razgledanju nekretnina, predlaže druge nekretnine ukoliko klijenti nisu zadovoljni ponuđenim te pojašnjava financijske i pravne aspekte kupnje ili iznajmljivanja nekretnine kroz sklapanje ugovora o kupoprodaji ili najmu. Većina posrednika prodaje stambene kuće i stanove, no postoji određeni broj posrednika specijaliziranih za druge vrste nekretnina, npr. poslovne prostore. Posrednici se ne bave isključivo prodajom nekretnina. Vrijeme koje ne provode na terenu ili u razgovoru s potencijalnim kupcima, posrednici koriste za pronalaženje potencijalnih nekretnina koje uvrštavaju u kataloge nekretnina te analiziraju stanje na tržištu nekretnina, kako bi odredili tržišnu vrijednost nekretnina kojima raspolažu.

 

Posrednici procjenjuju vrijednost nekretnina na temelju tržišnih kretanja, očekivanja prodavatelja ili iznajmljivača ili na temelju cijena sličnih nekretnina na istom području. One su često odraz trenutnog stanja ponude i potražnje nekretnina ili očekivanih cijena koje imaju prodavatelji.  Službene procjene nekretnina za potrebe parničnih postupaka, financijskih kuća ili investicijskih agencija obavljaju sudski procjenitelji. Oni procjene vrijednosti vrše po zadanim pravilima i standardima koji uključuju metodologiju procjene nekretnine, detaljne opise nekretnine, stanje nekretnine te izračune vrijednosti nekretnine.  

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Znanja potrebna za posao posrednika i procjenitelja nekretnina uključuju osnovna ekonomska, građevinska, pravna i financijska znanja. Potrebno je poznavati rad na računalu. Kako ne postoji specifična formalna naobrazba za posrednike i procjenitelje nekretnina, naglasak je na osobnim sposobnostima i vještinama koje je potrebno imati. Budući da posao većinom uključuje rad s klijentima, posrednici bi trebali biti komunikativne osobe, uvjerljive u nastupu, pouzdane i organizirane, ali i nenametljive u odnosima s klijentima. Procjenitelj nekretnina mora imati izražene sposobnosti zapažanja detalja te razumjeti načela povjerljivosti, nepristranosti, sukoba interesa i integriteta u obavljanju posla. Posao posrednika i procjenitelja nekretnina uglavnom podrazumijeva terenski rad, te je zbog toga često potrebno imati položen vozački ispit.

 

Uvjeti rada

Posrednik i procjenitelj nekretnina obavlja svoj posao samostalno u uredu ili na terenu pokazujući klijentima nekretnine, analizirajući imovinu koja se prodaje, istražujući stanje na tržištu, sastajući se s potencijalnim prodavačima i kupcima te obavljajući niz ostalih dužnosti. Za odrađeni posao su plaćeni unaprijed dogovorenom naknadom, koja može biti određeni fiksni iznos ili postotak od vrijednosti nekretnine ili ugovornog iznosa.

 

Posrednici najčešće nemaju fiksno radno vrijeme te rade ili samostalno ili u agencijama za prodaju nekretnina koje se najčešće sastoje od malog broja zaposlenih osoba. Sudski i drugi ovlašteni procjenitelji rade na poziv sudova, banaka i sličnih institucija te posao nužno prilagođavaju rokovima i terminima koji su im unaprijed zadani.

 

Terenski posao i fleksibilno radno vrijeme podrazumijeva osobe s dobrim općim zdravstvenim stanjem.

 

Srodna zanimanja

Zastupnik osiguranja, komercijalist, akviziter.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Posrednik i procjenitelj nekretnina posao može obavljati samostalno (samozaposlena osoba) ili raditi u agenciji za nekretnine. Poslodavci su kod zapošljavanja u ovom poslu uglavnom zainteresirani za vještine i iskustvo posrednika, ne toliko za formalno obrazovanje. Sudski procjenitelji se procjenama nekretnina uglavnom bave kako dodatnom djelatnošću uz već postojeći posao. 

 

Ostale informacije

Dodatne informacije o Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina i stručnom ispitu, možete dobiti u Hrvatskoj gospodarskoj komori.  

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.