Poštanski službenik/Poštanska službenica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Poštanski službenik/Poštanska službenica 

 

Kratak opis

Poštanski službenik/službenica prima, usmjerava i otpravlja pošiljke, prodaje poštanske vrijednosnice te obavlja različita novčana poslovanja.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program poštanskog službenika, tj. tehničara PT prometa potrebno je imati završenu osnovnu školu.

 

Za obavljanje poslova poštanskog službenika, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Opis poslova

Posao poštanskog službenika/službenice uključuje rad na poštanskim poslovima i novčanom poslovanju. Poštanski poslovi uključuju preuzimanje pošiljaka i prodaju raznovrsnih poštanskih artikala (poštanske marke, razglednice, dopisnice, pisma, standardizirani paketi, telefonski imenici i sl.) građanima, poduzećima i različitim ustanovama. Poštanske pošiljke mogu biti obične ili preporučene. Ukoliko se radi o preporučenim pošiljkama, poštanski službenik/službenica ih upisuje u posebne zapisnike. Pri preuzimanju poštanskih pošiljaka, poštanski službenici/službenice naplaćuju poštarinu u skladu s težinom, dimenzijama, odredištem i vrijednošću pošiljke, a potom pošiljke svrstavaju prema tim istim kriterijima. Pred kraj radne smjene, sve zaprimljene pošiljke otpremaju u poštanskim vrećama, a pristigle vreće otvaraju, provjeravaju njihov sadržaj i raspoređuju ih za dostavu. Posao poštanskog službenika/službenice ponekad uključuje i vođenje evidencije oštećenih pošiljaka, rješavanje reklamacija i prigovora korisnika i sl.

 

Poštanski službenici/službenice na novčanom poslovanju zaprimaju i vrše naplatu računa građana npr. za plin, struju, vodu, telefon i sl. Ako korisnici imaju štedne knjižice Hrvatske poštanske banke ili neke od banaka s kojima pošta ima sklopljen ugovor o posredovanju, poštanski službenici im isplaćuju naznačene iznose ili uplaćuju gotovinu. Poslovi poštanskih službenika koji rade na novčanom poslovanju su i zaprimanje uplatnica financijske agencije, isplaćivanje mirovine umirovljenicima, unovčavanje čekova banaka i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za obavljanje poslova poštanskog službenika/službenice, važno je imati razvijenu sposobnost brzog i točnog računanja i čitanja. Zbog stalne komunikacije s klijentima, neophodno je razumljivo i razgovijetno izražavanje te uljudno ophođenje. Rukovanje složenom opremom kao što su vage, računala s pisačima, brojači impulsa, strojevi za razvrstavanje pošte zahtijeva poznavanje osnovnih tehničkih načela funkcioniranja strojeva, uređaja i informatičke opreme. Za lakšu i bržu manipulaciju pošiljkama, novcem i tehničkom opremom nužna je spretnost ruku i prstiju te dobra okulomotorna koordinacija. Poželjno je poznavanje stranih jezika. Odgovornost i savjesnost u radu neophodne su osobine za obavljanje poslova poštanskog službenika/službenice.

 

Uvjeti rada

Poštanski službenici/službenice rade u radno vrijeme pošte, jednokratno u prijepodnevnoj ili poslijepodnevnoj smjeni, ili dvokratno. Posao se obavlja u prostorima pošte – uredima i poslovnicama. Rad zahtijeva duže sjedenje. Prilikom preuzimanja paketa od korisnika te pri prihvatu i otpremi poštanskih vreća i paketa, poštanski službenici povremeno dižu, spuštaju i nose težak teret.

 

Srodna zanimanja

Bankovni službenik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Poštanski su službenici/službenice zaposlenici Hrvatskih pošta. U svojoj radnoj karijeri mogu obavljati različite poštanske poslove i napredovati do položaja kontrolora, a u manjim poštama i do upravitelja pošte. Razdvajanjem poštanskog poslovanja od pružanja telekomunikacijskih usluga i njihovom privatizacijom, dio poštanskih službenika se zapošljava i u privatnim telekomunikacijskim tvrtkama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.