Povjesničar umjetnosti/Povjesničarka umjetnosti

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Povjesničar umjetnosti/Povjesničarka umjetnosti 

 

Kratak opis

Povjesničar umjetnosti bavi se znanstvenim proučavanjem i analizom umjetnosti kroz povijest. Predmet proučavanja povjesničara umjetnosti, može biti umjetničko razdoblje (od ranog srednjeg vijeka pa sve do moderne umjetnosti), umjetničko djelo, stil umjetnosti ili sam umjetnik.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova povjesničara umjetnosti, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti.

 

U Republici Hrvatskoj povijest umjetnosti može se studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/ magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Ako su zaposleni u muzejsko galerijskim institucijama, povjesničari umjetnosti vode brigu o umjetničkoj zbirci tog muzeja, proučavaju i vode evidenciju o izložbenim primjercima, evidentiraju stanje nekog umjetničkog djela (očuvanost, vrstu, stilsko razdoblje kojem pripada) te planiraju daljnji rad na očuvanju i istraživanju neke muzejske zbirke. Također su zaduženi za predstavljanje određene umjetničke zbirke ili umjetničkog razdoblja javnosti te pripremaju, osmišljavaju i koriste različite interaktivne sadržaje (makete, replike, video sadržaje i sl.), kako bi određenu tematiku na najbolji način predstavili posjetiteljima muzeja/galerije.

 

Povjesničari umjetnosti koji su zaposleni u znanstveno-istraživačkim institucijama bave se proučavanjem, prikupljanjem i obradom različitih izvora podataka, kako bi došli do spoznaja o nekom umjetničkom razdoblju ili djelu. Često moraju surađivati sa stručnjacima iz drugih područja te kontaktirati različite institucije, kako bi došli do određenih spoznaja.

 

Povjesničari umjetnosti mogu biti i likovni kritičari, što zahtijeva vrsno poznavanje i praćenje moderne i suvremene umjetnosti te njenih različitih oblika vizualnog izražavanja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Povjesničar umjetnosti trebao bi imati smisao za lijepo te poznavati glavne elemente i odrednice arhitekture, slikarstva i skulpture, od ranog srednjeg vijeka pa sve do suvremenih oblika vizualnog izražavanja. Povjesničar umjetnosti trebao bi imati dobro razvijene vještine percepcije različitih plošnih ili prostornih te kromatskih pojedinosti u slici i crtežu. Također je bitna vještina promatranja i analize umjetničkog djela u zadanom društvenom i povijesnom kontekstu, poglavito kroz poznavanje povijesti, mitologije, vjerskih običaja te političkih i filozofskih misli određenog razdoblja.

 

Za uspješno obavljanje ovog posla potrebne su analitičke vještine i sposobnost kritičkog mišljenja, sposobnost argumentiranog izlaganja i jasnog izražavanja (pismenog i usmenog), kao i sposobnost individualnog rada i samostalnog istraživanja nekog umjetničkog djela ili stilskog razdoblja. Ako se bave organizacijom izložbi često su ograničeni vremenom što može biti stresno i zahtjeva dobre organizacijske sposobnosti.

 

Uvjeti rada

Ovisno o području u kojem se zapošljavaju, uvjeti rada su raznoliki. Ukoliko su zaposleni kao kustosi u muzeju, najčešće rade u prijepodnevnim smjenama, a radno vrijeme provode u izložbenom prostoru, odnosno galeriji. Ako rade kao znanstvenici, vrijeme provode uglavnom u uredu proučavajući različite izvore podataka o umjetničkom djelu te surađuju sa stručnjacima iz drugih područja. Putovanja, odlasci na teren i sastanci česti su kod poslova restauriranja nekog umjetničkog djela. Ukoliko rade kao konzervatori često rade u crkvama. Rad na otvorenom moguć je kada rade na zaštiti povijesnih krajolika, gradskih i seoskih cjelina i ambijenata te parkovnih površina.

 

Srodna zanimanja

Restaurator, etnolog, arheolog, profesor likovnih umjetnosti

 

Mogućnosti zapošljavanja

Povjesničari umjetnosti zapošljavaju se kao predavači na fakultetima, srednjim i stručnim školama i gimnazijama. Mogu raditi i u znanstveno istraživačkim institutima, u muzejima i umjetničkim galerijama, te u zavodima za zaštitu spomenika kulture. Nadalje, mogu se zapošljavati i u ostalim tijelima državne i regionalne uprave i samouprave vezanima uz gospodarenje i očuvanje kulturne i umjetničke baštine. Jedan dio povjesničara umjetnosti radi u turizmu i medijima na očuvanju, oblikovanju i promociji vizualnog identiteta Hrvatske te elektroničkim i drugim tiskanim medijima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.