Precizni mehaničar/Precizna mehaničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Precizni mehaničar/Precizna mehaničarka 

 

Alternativni naziv: Finomehaničar/finomehaničarka

 

Kratak opis

Precizni mehaničar popravlja finomehaničke uređaje i sklopove, kontrolira njihov rad, te sudjeluje u proizvodnji istih.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program finomehaničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova finomehaničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Najčešći poslovi preciznog mehaničara su popravci, održavanje i izrada različitih preciznih mehaničkih naprava. To mogu biti razni optički instrumenti, uredski strojevi, ili strojevi u industriji. Finomehaničari također izrađuju dijelove finomehaničkih uređaja i sklopova, kao što su osovine, ležajevi, zupčanici, i sl. U svom radu finomehaničari koriste različite električne mjerne uređaje (multimetar, osciloskop) te računalne programe iz područja finomehanike.

 

Precizni mehaničari mogu raditi i u trgovinama te u specijaliziranim servisnim radionicama. Klijente savjetuju oko kupnje i održavanja proizvoda te im daju upute za rukovanje. Također  zaprimaju neispravne uređaje na popravak.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Finomehaničari moraju znati čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova ili sklopova finomehaničkih uređaja i sklopova. Također je potrebno vladati različitim postupcima ručne i strojne obrade odvajanjem čestica te plastične deformacije.  Posao preciznog mehaničara nije fizički zahtjevan, no zahtijeva razvijenu spretnost ruku i prstiju te dobar vid, jer je za ovo zanimanje neophodno oštro i točno razlikovanje sićušnih detalja, velika preciznost, spretnost i smisao za preciznu mehaniku. Budući da je zapošljavanje moguće i u trgovinama i servisnim radionicama, precizni mehaničari trebali bi biti komunikativni, ljubazni, strpljivi, taktični i uvjerljivi, jer uspješnost u poslu, kao i kod drugih prodavača, ovisi o dojmu kojeg pružatelj usluga ostavlja na kupca.

 

Uvjeti rada

Precizni mehaničar radi u zatvorenom prostoru, pri normalnoj temperaturi i osvjetljenju. Posao je tek iznimno povezan s bukom i vrlo rijetko s prljavštinom. Može se reći da je posao preciznog mehaničara čist i nije fizički zahtjevan. Obavlja se samostalno ili u nazočnosti drugih osoba.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida na blizinu, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, te teža oštećenja funkcije kognitivnog, emocionalnog i psihomotoričkog funkcioniranja.

 

Srodna zanimanja

Elektroničar-mehaničar, urar, tehničar za finomehaniku i tehničar za mehatroniku

 

Mogućnosti zapošljavanja

Precizni mehaničari uglavnom se zapošljavaju u trgovinama i servisnim radionicama.

 

Ostale informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti u svim školama koje obrazuju precizne mehaničare, kao i u područnim uredima Obrtničkih komora.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.