Preporuke za obrazovnu i upisnu politiku

Obrazovanje > Preporuke za obrazovnu politiku

S ciljem smanjenja strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom, a sukladno preporukama sadržanim u Strategiji EU 2020 te inicijativi "Nove vještine za nove poslove" (eng. New skills for new jobs) o važnosti razvoja novih kompetencija temeljenih na potrebama tržišta rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje izrađuje Plan i metodologiju praćenja, analize i predviđanja potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima te Preporuke za obrazovnu upisnu politiku koje se prosljeđuju nadležnom ministarstvu i županijskim uredima u svrhu planiranja upisne politike. Također, na županijskoj i nacionalnoj razini identificiraju se tzv. tražena zanimanja za potrebe kreditiranja, stipendiranja, smještaja u učeničke i studentske domove te promocije zanimanja za koja postoji smanjeni interes učenika i studenata.

Analiza i prognoza potreba tržišta rada za pojedinim zvanjima provodi se na osnovi statističkih podataka i relevantnih pokazatelja o zapošljavanju nezaposlenih osoba prema obrazovnom programu koji su završile, podataka o nedostatku radnika pojedinih zvanja dobivenih Anketom poslodavaca te kvalitativnih dojmova savjetnika stečenih iskustvom posredovanja pri zapošljavanju. U nastavku je sažeti prikaz Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2020. godinu vezano uz potrebe za kvalifikacijama na nacionalnoj razini:

PREPORUKE: VISOKO OBRAZOVANJE

Za potrebe upisa i stipendiranja visokog obrazovanja lokalne se preporuke agregiraju na nacionalnu razinu.

 • Nezadovoljene potrebe uglavnom se javljaju na razini sveučilišnih studija (razina diplomskog ili integriranog studija), izuzev stručnog studija sestrinstva te predškolskog odgoja
 • Postoji određen broj polja za kvalifikacijama iz kojih su već niz godina prepoznate nezadovoljene potrebe u većem broju županija:
 1. U području prirodnih znanosti: polje matematike i fizike
 2. U području tehničkih znanosti: u izrazitoj mjeri građevinarstvoelektrotehnika, računarstvo i strojarstvo
 3. U području biomedicine i zdravstva: polja medicine i farmacije
 4. U području društvenih znanosti: polja rehabilitacije i logopedije
 • U mnogim županijama identificiran je i prevelik broj mladih s kvalifikacijama polja ekonomije i prava u odnosu na potrebe.

PREPORUKE: SREDNJE OBRAZOVANJE

Na razini srednjeg obrazovanja, programi se izvode lokalno, mobilnost zaposlenika je manja, a županija ima nadležnost nad upisima. Stoga se i preporuke prvenstveno izrađuju na županijskoj razini.

 • Postoje značajne varijacije među županijama, ali se velik broj programa ponavlja.
 • Kao deficitarni, odnosno programi za kojima postoje deficitarne potrebe navode se najčešće trogodišnji strukovni programi:
 1. iz strukovnih sektora turizma i ugostiteljstva: konobar, kuhar, iz sektora poljoprivrede, prehrane i veterine: mesar, pekar, te graditeljstva i geodezije:  zidar, tesar
 2. četverogodišnji strukovni (tehnički) programi vrlo se rijetko navode kao deficitarni, izuzev medicinskih sestara/medicinskih tehničara opće njege i farmaceutskih tehničara
 • Kao suficitarni, odnosno programi za čijim je kompetencijama potražnja manja od ponude najčešće se navode četverogodišnji programi:
 1. Posebno često iz strukovnog sektora ekonomije i trgovine (ekonomisti, komercijalisti, poslovni tajnici, upravni referenti te hotelijersko-turistički tehničari)
 2. Trogodišnji strukovni programi rjeđe se navode kao suficitarni, izuzev frizera i prodavača 

Analiza Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2021. godinu dostupna je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

RASTUĆI SEKTORI

Diljem Europe promjene u demografskoj strukturi i okolišu dugoročno zadaju potrebu za određenim vrstama zanimanja; takozvanim poslovima "bijelih kuta" (poslovi u zdravstvu, skrbi i drugim socijalnim uslugama) i "zelenim poslovima" (poslovi u energetici, gospodarenju vodama i otpadom, građevini, prijevozu, industriji, agrikulturi i šumarstvu) gdje će potrebe i prilike za radom biti sve veće. Posebno valja istaknuti zanimanja vezana uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, odnosno sve potrebniji prijelaz na niskougljičnu tehnologiju. Također se očekuje daljnji razvoj sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija difuzijom ICT-a i nanotehnologije odnosno daljnju specijalizaciju postojećih poslova u navedenom sektoru.

Dugoročni trendovi zadani strukturnim promjenama i općim strategijama:

 • "Bijeli" poslovi: u zdravstvu, skrbi i drugim socijalnim uslugama
 • "Zeleni" poslovi: vezani uz okoliš, energetsku učinkovitost i nošenje s klimatskim promjenema
 • Poslovi u skladu s nacionalnim i europskim razvojnim strategijama: programi i kompetencije koje odgovaraju odabranim sektorima "pametnih specijalizacija" (npr. specijalizirana zanimanja u turizmu).

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.