Prevoditelj/Prevoditeljica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Prevoditelj/Prevoditeljica 

 

Kratak opis

Osnovna djelatnost prevoditelja / prevoditeljice je prevođenje s jednog jezika na drugi, pri čemu je potrebna jezična temeljitost, kako bi se očuvalo značenje izvornog teksta i uz to postigla što veća terminološka ujednačenost i smisao teksta.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova prevoditelja, potrebno je završiti poslijediplomski specijalistički studij prevoditeljstva.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog poslijediplomskog specijalističkog studija stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist/specijalistica.

 

Opis poslova

Prevoditelj prevodi s jednog jezika na drugi i proučava podrijetlo, razvoj i strukturu jezika. Može prevoditi stručnu literaturu, knjige, članke iz časopisa, razne dokumente i pravne spise, poslovnu korespondenciju, oglase, priopćenja, informativne, dokumentarne i zabavne televizijske emisije. Jednako tako, može i usmeno prevoditi sastanke i važnije događaje. Stručno prevođenje stoga od prevoditelja zahtijeva široko opće obrazovanje i određenu specijalizaciju prema područjima rada.

Samostalni stručni prevoditelj mora znati steći poslovne partnere. Kod dogovaranja suradnje mora utvrditi uvjete posla: kvalitetu prijevoda, rok izrade, cijenu i rok plaćanja. U utvrđivanju uvjeta pomažu mu preporuke društva prevoditelja, gdje se određuje i cijena autorske odnosno obračunske stranice (ili kartice) prijevoda. Poslovni uspjeh prevoditelja ovisi ponajprije o kvaliteti i pravodobnosti obavljenog posla, te o spretnosti u dobivanju poslova.

 

Često zbog malog broja specijaliziranih stručnih rječnika i ubrzanog razvoja jezika, prevoditelji moraju neprestano tražiti nove jezične izvore i istraživati najprikladniju jezičnu terminologiju. Pritom surađuju s drugim prevoditeljima i stručnjacima određenih područja. Osim rječnicima i glosarijima, prevoditelji se u svom radu koriste i gotovim softverskim alatima za strojno prevođenje.

 

Književni (ili literarni) prevoditelji bitno se razlikuju od stručnih prevoditelja. Bit stručnog prevođenja je u prijevodu očuvati značenje izvornog teksta i uz to postići što veću ujednačenost korištenih termina i njihovog značenja. Kod književnog prevođenja potrebno je znati iskazati sukladnost s originalnim tekstom, približiti u što većoj mjeri autorov način promišljanja, govorenja, osjećanja i stanja društva u trenutku nastanka književnog djela. Književni prevoditelji prevode romane, eseje, dramske tekstove, scenarije (za sinkronizaciju) za radio i televiziju itd., kao i ostala djela s područja književnosti i kulture. Pri prevođenju za radio i televiziju prevoditelj može prevoditi neposredno iz audio ili video zapisa, ako ne postoji rukopis ili drugi pisani izvor.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Prevoditelji-ce moraju imati sposobnost jezičnog izražavanja i logičko-analitičkog razmišljanja (osobito pri prevođenju zahtjevnih stručnih tekstova). Prevoditeljstvo će tijekom vremena postati zanimanje za koje će trebati interdisciplinarno obrazovanje (što znači da će se studirati prevođenje nekog jezika u kombinaciji s određenim područjem, poput brodogradnje, veterine ili prava), jer samo tako će se moći steći potrebna znanja koja će omogućiti shvaćanje i razumijevanje gradiva za prevođenje. Prevoditelj-ica se treba usavršavati tijekom cijelog radnog vijeka kroz seminare, radionice, tečajeve, te kontinuirano praćenje informatičkog razvoja prevođenja i usvajanja najnovijih računalnih postignuća. Samostalni prevoditelji moraju ovladati osnovnim menadžerskim znanjima, od pregovaranja do vođenja poslovnih knjiga. Književni prevoditelj mora imati razvijen smisao za književnost.

 

Uvjeti rada

Prevoditelj-ica svoj posao većinom obavlja u zatvorenom prostoru i pretežito sjedeći. Obično radi samostalno i tek rijetko u skupini. Posao prevoditelja vezan je uz radno vrijeme, premda povremeno prevodi i izvan radnog vremena. Posao samostalnih prevoditelja ovisi o rokovima, težini teksta i mogućem istraživanju terminologije. Ovo zanimanje se zbog učestalog sjedenja i rada na računalu ne preporučuje osobama s težim oštećenjima vida i bolestima kralježnice.

 

Srodna zanimanja

Konferencijski (simultani) prevoditelj

 

Mogućnosti zapošljavanja

Prevoditelji / prevoditeljice zapošljavaju se u raznim državnim institucijama, privatnim tvrtkama, te mogu otvoriti vlastitu prevoditeljsku tvrtku.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.