Profesor filozofije/Profesorica filozofije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Profesor filozofije/Profesorica filozofije

 

Kratak opis

Profesor filozofije predaje filozofiju u gimnaziji, u trećem ili četvrtom razredu. Učenike usmjerava na samostalno, kreativno mišljenje i logičko rasuđivanje, te ih potiče na razmišljanje o temeljnim pitanjima o čovjeku i životu.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova profesora filozofije, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski studij filozofije.

 

U Republici Hrvatskoj filozofija se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Profesor filozofije predaje filozofiju u gimnaziji, u trećem ili četvrtom razredu. Učenike usmjerava na samostalno, kreativno mišljenje i rasuđivanje, te ih potiče na promišljanje temeljnih osobina čovjeka i njegova postojanja. Vodi ih u otkrivanju i istraživanju filozofskih problema, pomaže im povezati pojmove i probleme s odgovarajućim autorima (filozofima) i tekstovima, te ih potiče i uči kako racionalno i logički utemeljivati vlastite tvrdnje i mišljenja. Ujedno nadzire rad i disciplinu učenika, te ih ocjenjuje.

 

Profesor filozofije svojim radom i vlastitim primjerom učenike odgaja i utječe na njihov osobni rast i razvoj. Surađuje s drugim profesorima u kolektivu (ponajprije s razrednicima učenika koje podučava), s ravnateljem, školskim psihologom i pedagogom, te roditeljima učenika (na informacijama i roditeljskim sastancima).

 

Posao profesora filozofije je i individualni i grupni rad s nadarenim učenicima, pripremanje učenika za natjecanja iz filozofije, vođenje debatnog kruga itd. Profesor filozofije izrađuje godišnji nastavni plan, a ujedno za svaki sat nastave piše i nastavne pripreme. Neophodno je stalno stručno usavršavanje u području filozofije, ali i u nastavnim metodama.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Poželjno je da profesor filozofije bude emocionalno zrela i stabilna osoba, sklona logičkom mišljenju i rasuđivanju, da zna spretno voditi i usmjeravati mlade ljude, te da razumije njihov način razmišljanja. Neophodno je da se verbalno dobro izražava, da jasno izlaže svoje ideje i prenosi znanja, pri čemu su bitne komunikacijske i prezentacijske vještine. Poželjno je da bude dobar govornik široke naobrazbe.

 

Uvjeti rada

Nastava se većinom odvija u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni. Roditeljski sastanci i informacije mogu biti i izvan radnog vremena. Rad se odvija uglavnom u učionici. Svaki nastavni sat zahtijeva pripremu, te psihičku usmjerenost i napor pri izvođenju nastave, umjeravanju i ocjenjivanju učenika.

 

Srodna zanimanja

Profesor sociologije, profesor psihologije, politolog, profesor etike, profesor logike

 

Mogućnosti zapošljavanja

Profesori filozofije zapošljavaju se u srednjim školama koje imaju nastavne predmete filozofiju, etiku i logiku. Mogu se zaposliti i u različitim obrazovnim ustanovama za odrasle, a dodatnim usavršavanjem i na sveučilišnim institucijama. Mnogi magistri filozofije grade političku karijeru zbog široke naobrazbe, razvijenog logičkog rasuđivanja, te verbalnih i govorničkih vještina. Zapošljavanje je moguće i u oblasti novinarstva i književnog stvaralaštva.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.