Profesor kineziologije/Profesorica kineziologije

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Profesor kineziologije/Profesorica kineziologije

 

Kratak opis

Profesori kineziologije izvode sve oblike nastave tjelovježbe u odgojno-obrazovnom sustavu i u raznim drugim ustanovama.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova profesora kineziologije, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski ili integrirani sveučilišni studij kineziologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica, a nakon diplomskog i integriranog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/ magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.  

 

Opis poslova

Profesori kineziologije svoja znanja i sposobnosti u predškolskim i školskim ustanovama prenose na djecu. U natjecateljskom sportu upravljaju sportskim aktivnostima selekcioniranih skupina djece, mladeži i odraslih sportaša.

 

U sportskoj rekreaciji planiraju, nadziru i vode program sportske rekreacije. Njihov posao počinje istraživanjem potreba specifičnog dijela populacije (stari ljudi, invalidi, djeca, radni ljudi). Nakon toga, osmišljavaju prikladne programe sportske rekreacije i nude ih mogućim korisnicima. Smisao je tih programa poboljšanje općeg psihofizičkog zdravlja ljudi stvaranjem pozitivnih životnih navika.

U kineziterapiji provode rehabilitacijske postupke, kao i sportske programe za osobe s invalidnošću U suradnji sa zdravstvenim osobljem u zdravstveno- turističkim centrima planiraju i primjenjuju programe medicinski programiranog aktivnog odmora. Programi su namijenjeni osobama s nekim zdravstvenim poteškoćama, npr. sustava za kretanje (artroze, sportske ozljede, reumatoidne poteškoće), krvožilnog i dišnog sustava (alergije, astme).

 

Osposobljeni su za znanstveni pristup utemeljenju procesa vježbanja i vrednovanju očekivanih kinezioloških učinaka u odgoju, u postizanju sportskih rezultata te u poboljšanju i održanju zdravlja sudionika kinezioloških aktivnosti.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osobe koje biraju ovo zanimanje, moraju biti zdrave i u dobroj tjelesnoj kondiciji. Moraju dobro poznavati razne sportove. Za uspjeh u poslu nužna je sklonost radu s ljudima, što podrazumijeva razvijene komunikacijske vještine i prikladan pedagoški pristup, posebno u radu s djecom i invalidima. Također je poželjno aktivno poznavanje jednog stranog jezika, jer će im to omogućiti bolji uspjeh u pronalaženju i dobivanju posla na izrazito konkurentskom tržištu ove uslužne djelatnosti.

 

Uvjeti rada

Profesori kineziologije rade u zatvorenim (salama) i otvorenim prostorima (igralištima),

Ukoliko rade u školama, rade u smjenama, a ponekad i vikendima ukoliko se radi o aktivnostima slobodnog vremena djece i odraslih. Ako rade u centrima za rekreaciju, rade u smjenama, jer su takvi centri otvoreni za korisnike cijelog dana cijele godine.

 

Srodna zanimanja

Voditelj rekreacijskih aktivnosti, sportski trener

 

Mogućnosti zapošljavanja

Profesori kineziologije mogu se zaposliti u osnovnim i srednjim školama, predškolskim usanovama, zdravstvenim ustanovama, sportskim centrima, centrima za rekreaciju i sl.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.