Profesor matematike/Profesorica matematike

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Profesor matematike/Profesorica matematike 

 

Kratak opis

Profesor matematike podučava matematiku u osnovnim i srednjim školama. Njegova je zadaća pomagati učenicima usvojiti znanja i vještine iz područja matematike, ukazati im na korisnost matematike u svakodnevnom životu, te razvijati kod njih matematički i logički način razmišljanja.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova profesora matematike, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski ili integrirani preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij matematike.

 

U Republici Hrvatskoj matematika se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog i integriranog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Profesor matematike podučava matematiku u osnovnim i srednjim školama. Usmeno i pismeno ispituje učenike, te ocjenjuje njihovo znanje matematike. Ocjenjivanje mora biti detaljno i objektivno, jer svaka pogreška može oštetiti učenika.

 

Profesor matematike svojim radom i vlastitim primjerom učenike odgaja i utječe na njihov osobni razvoj. Surađuje s drugim profesorima u kolektivu (ponajprije s razrednicima učenika koje podučava), s ravnateljem, školskim psihologom i pedagogom, te roditeljima učenika (na informacijama i roditeljskim sastancima).

 

Profesori matematike vrjednuju i prate učenikov rad i napredak matematici. Ovo zanimanje obuhvaća individualni i grupni rad s nadarenim učenicima, ali i s onima koji imaju poteškoća u učenju. Profesori matematike pripremaju učenike za matematička natjecanja.

 

Školska godina za profesora počinje već u kolovozu, kada izrađuje godišnji nastavni plan, a ujedno kod kuće za svaki pojedini sat piše i nastavne pripreme. Uz ovo zanimanje obično ide i uloga razrednika: profesoru je povjerena posebna briga za određeni razred, pri čemu je potrebna aktivna suradnja s roditeljima djece u razredu. Neophodno je stalno stručno usavršavanje u području matematike, ali i u nastavnim metodama. Uz odgojno-obrazovni rad vezani su i odgovarajući tehničko-administrativni poslovi: ispravljanje testova, pismenih radova i maturalnih radnji, planiranje, vođenje evidencija, izrada statističkih izvještaja, rasporeda sati i aktivnosti, itd.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Najvažnija osobina bilo kojeg profesora je sklonost za rad s mladim ljudima. On mora razumjeti potrebe adolescenata i način na koji razmišljaju. Nužne su dobre govorničke sposobnosti, vještine prezentiranja ideja i gradiva, strpljenje, taktičnost i odmjerenost.

 

Profesor matematike mora imati sposobnost snalaženja u dinamičnom radu u razredu, gdje se istodobno događa više stvari, pa je potrebno brzo i učinkovito djelovati.

 

Uvjeti rada

Rad se odvija uglavnom u učionicama i kabinetima, gdje je profesor neprestano u kontaktu s učenicima. Nastava se održava u prijepodnevnim i ranim poslijepodnevnim satima. Roditeljski sastanci i informacije mogu biti i u poslijepodnevnim i večernjim satima. Posao profesora matematike može biti iscrpljujući, zbog vrste gradiva koja se predaje i rada s mladom i osjetljivom skupinom ljudi.

 

Tjedna norma rada u školi je 18-20 sati, dok se ostale obveze profesora utvrđuju godišnjim planom rada škole i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Uvjeti u svim školama u Hrvatskoj nisu isti, pa se i od profesora očekuje prilagođavanje postojećim uvjetima.

 

Srodna zanimanja

Profesor fizike, profesor informatike, matematičar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Profesori se zapošljavaju osnovnim školama i srednjim školama, te na višim i visokim školama. Profesori bez radnog iskustva se zapošljavaju kao pripravnici. Pripravnički staž traje godinu dana, a nakon njegovog isteka polaže se stručni ispit.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.