Profesor povijesti/Profesorica povijesti

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Profesor povijesti/Profesorica povijesti 

 

Kratak opis

Profesor povijesti predaje hrvatsku i svjetsku povijest u osnovnim i srednjim školama.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova profesora povijesti, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski ili integrirani preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij povijesti.

 

U Republici Hrvatskoj povijest se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog i integriranog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Profesori povijesti su dobri poznavatelji hrvatske i svjetske povijesti. Oni podučavaju djecu i mlade povijesti, procjenjuju njihovo znanje povijesti kroz pismeno i usmeno ispitivanje, te ih ocjenjuju.

Osim podučavanja učenika, profesori povijesti rade bave se izradom godišnjeg nastavnog plana za povijest, te se svakodnevno pripremaju za školski sat.

 

Kao i svi nastavnici u osnovnim i srednjim školama, profesori povijesti često postaju razrednici, te vode posebnu brigu o određenom razredu.

 

Osim u školama, profesori povijesti mogu raditi i u stručno-razvojnim službama, arhivima, muzejima, knjižnicama, medijima i diplomatskoj službi.

 

Ako su završili samo preddiplomski studij povijesti, tada su osposobljeni za različite oblike rada u novinarstvu, knjižnicama, turističkim agencijama i sličnim ustanovama.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Profesor povijesti treba biti dobar poznavatelj hrvatske i svjetske povijesti, ali također mora imati određena pedagoška, didaktička, psihološka znanja i vještine. Za profesora povijesti bitno je da ima razvijene predavačke, komunikacijske i prezentacijske vještine. Ljubav za rad s djecom neophodna je za obavljanje ovog posla.

 

Uvjeti rada

Nastava se odvija u prijepodnevnim i popodnevnim satima, a radno vrijeme profesora povijesti ovisi o satnici.

 

Profesor povijesti mora poštovati nastavni plan propisan od Ministarstava znanosti, obrazovanja i športa, no ima dovoljno prostora za samostalno, kreativno oblikovanje i realizaciju nastave.

 

Srodna zanimanja

Profesor povijesti i zemljopisa, arheolog, povjesničar umjetnosti, etnolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Profesori povijesti se najčešće zapošljavaju u osnovnim i srednjim školama, a nešto manje u stručno-razvojnim službama, arhivima, muzejima, knjižnicama, medijima i diplomatskoj službi.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.