Projektant informatičkih sustava/Projektantica informatičkih sustava

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Projektant informatičkih sustava/Projektantica informatičkih sustava

 

Kratak opis

Projektant informatičkih sustava dizajnira i implementira informatičke sustave za potrebe organizacije ili institucije u kojoj radi ili za potrebe vanjskih klijenata s ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa, učinkovitije obrade i pohranjivanja podataka te podrške zaposlenicima i korisnicima. U informatičkom sektoru i poslovnoj zajednici projektant informatičkih sustava se često naziva arhitekt informatičkog sustava.  

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za posao projektanta informatičkih sustava uključuje diplomski ili poslijediplomski studij računarstva, informatike, informacijskih znanosti, matematike ili elektrotehnike, ali i specijalističke stručne studije koji pružaju obrazovanje na području upravljanja informatičkim sustavima.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći na stranicama Mozvaga - modula za visoka učilišta i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje:

POLJE RAČUNARSTVO

POLJE ELEKTROTEHNIKA

POLJE MATEMATIKA

 

Uz formalno obrazovanje, projektantima informatičkih sustava najčešće postaju računalni programeri, sistemski inženjeri, inženjeri računarstva, matematike, informatike, elektrotehnike i srodnih disciplina koji imaju višegodišnje iskustvo u obavljanju posla, ali i dokazanu stručnost i specifična znanja posjedujući certifikate relevantne za područje projektiranja informatičkih sustava.   

 

Opis poslova

Projektant informatičkih sustava dizajnira, postavlja i unaprjeđuje informatičke sustave potrebne za svakodnevno poslovanje raznih vrsta poslovnih subjekata, organizacija ili institucija. Zadaci projektanta uključuju analizu postojećeg stanja i procjenu potreba, kako bi pristupio izradi nacrta sustava koji će pravilno zadovoljiti poslovne potrebe. To uključuje i pronalaženje i predlaganje potrebnih hardverskih i softverskih rješenja ako se postavlja novi informatički sustav. Projektant informatičkih sustava pri tome često radi u timovima i surađuje s voditeljima projekata, sistemskim inženjerima, mrežnim stručnjacima i programerima, ali i s upravom ili menadžmentom tvrtke ili institucije, kako bi što bolje razumio zahtjeve koje informatički sustav treba ispuniti te kako bi sustav obuhvatio sve aspekte poslovnih procesa i tehnologija koje su na raspolaganju. Informatički sustav kao krajnji proizvod može biti jednostavan sustav integracije baza podataka, ali i složeni sustav usluga za korisnike na različitim platformama i s nizom opcija i složenih procesa. Ključno je planiranje sustava koji osigurava da svi elementi informatičkog sustava funkcioniraju bez grešaka, da ispunjavanju planiranu svrhu i na zadovoljavajući način ispunjavanju potrebe korisnika ili zaposlenika.         

 

Projekt izrade informatičkog sustava najčešće se sastoji od detaljne analize potreba za informatičkim sustavom, predlaganja izvedivih rješenja i rokova izrade, procjene troškova, planiranja koraka u izvedbi sustava i tko će i kada raditi koji dio posla na dovršenju sustava, prezentacije sustava upravi ili menadžmentu i suradnicima koji će raditi na dovršenju sustava, razvoja procedura za testiranje i prilagodbu, osiguravanje sigurnosnih mehanizama i zaštite podataka te kontrole rada informatičkog sustava nakon aktiviranja. Redovito praćenje i evidencija svih koraka u postavljanju sustava i izvještavanje nadređenih osoba ili klijenata je bitan zadatak projektanta informatičkih sustava u svakom projektu. Pojedini projektanti informatičkih sustava specijaliziraju se za pojedine elemente sustava poput zaštite podataka ili sigurnosti.   

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Poput sličnih zanimanja s područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, projektanti informatičkih sustava moraju imati razvijena informatička i tehnička znanja, poznavati sektor i najnovija dostignuća u tehnologiji i raspoloživim alatima, analitičke vještine i sklonost rješavanju složenih problema, vještine prikupljanja i interpretacije potrebnih podataka, organiziranost i usmjerenost na detalje. Kako se posao projektanta informatičkih sustava obavlja u suradnji s drugim stručnjacima i često u većim timovima, osobe koje se bave tim poslom trebaju imati razvijene komunikacijske vještine, jasno komunicirati s klijentima ili suradnicima koji nužno nisu stručni u korištenju informatičkih alata te, u slučaju da rade na projektima kao vanjski suradnici, biti poduzetnički orijentirani i biti u mogućnosti ponuditi svoje usluge na tržištu. 

 

Uvjeti rad

Projektanti informatičkih sustava većinu radnog vremena provode u uredima, u svojim organizacijama i institucijama ili na projektima u uredima klijenata. Uglavnom rade u uobičajeno radno vrijeme, ali često posao zbog poštovanja rokova ili nepredviđenih poteškoća zahtijeva prekovremeni rad ili rad vikendom. Zbog dugotrajnog rada s računalima mogu imati tjelesne probleme s vidom, držanjem i zglobovima. 

 

Srodna zanimanja

Inženjeri računarstva, računalni programeri, računalni stručnjaci, sistemski inženjeri, inženjeri elektrotehnike.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Projektanti informatičkih sustava su vrlo traženi i mogu raditi u cijelom nizu različitih poduzeća, tijelima javne vlasti, institutima i ustanovama, komunalnim tvrtkama, telekomunikacijskim ili financijskim tvrtkama te u specijaliziranim informatičkim tvrtkama. Iskusni projektanti informatičkih sustava mogu raditi kao konzultanti ili voditi vlastitu tvrtku.   

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.