Psihoterapeut/Psihoterapeutkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Psihoterapeut/Psihoterapeutkinja 

 

Kratak opis

Psihoterapeut-kinja je stručnjak-inja koji/a pomaže osobama s psihičkim poteškoćama koristeći psihološke metode, bez uporabe lijekova, kako bi ponovno uspostavili ili unaprijedili čuvstvenu stabilnost i bili u stanju odabirati ponašanja, koja vode do većeg doživljaja zadovoljstva na različitim područjima njihova života.

 

Potrebno obrazovanje

Psihoterapeut obično ima završen diplomski studij iz područja biomedicinskih ili humanističkih znanosti (npr. medicine, psihologije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije i slično), nakon kojeg prolazi edukaciju iz psihoterapije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći na stranicama Mozvaga - modula za visoka učilišta i Agenciju za znanost i visoko obrazovanje:

PODRUČJE BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

PODRUČJE HUMANISTIČKE ZNANOSTI

 

Različiti su smjerovi u psihoterapiji, a najpoznatiji na našem području su psihoanalitička psihoterapija, kognitivno-bihevioralna psihoterapija, geštalt psihoterapija, realitetna terapija, transakcijska psihoterapija, itd. Ovi se smjerovi međusobno razlikuju po svojim metodama i teorijskim polazištima, načelima, području primjene, programu i trajanju teorijskog i praktičnog obrazovanja psihoterapeuta.

 

Edukacije iz različitih smjerova psihoterapije provode se u brojnim gradovima u Republici Hrvatskoj.

 

Opis poslova

Psihoterapeut s osobom koja traži pomoć treba znati i moći uspostaviti odnos uzajamnog povjerenja. Ovaj je odnos nužan preduvjet za pozitivan ishod psihoterapije. Odnos uspostavlja kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju, stvarajući uvjete za izgradnju međusobnog odnosa povjerenja i uvažavanja. Sve što klijent priopći tijekom psihoterapijskih susreta predstavlja profesionalnu tajnu. Uspostavljajući odnos povjerenja, on omogućava uvjete za slobodnu međusobnu komunikaciju i stvaranje doživljaja sigurnosti kod klijenta, čime omogućuje uvid i samoprocjenu klijenta, što je preduvjet za promjenu doživljavanja i postupanja klijenta.

 

Koristeći se različitim metodama i tehnikama, ovisno o smjeru psihoterapije koji provodi, psihoterapeut pokušava pomoći klijentu u razvoju i jačanju djelotvornog osobnog rasta, te efikasnog funkcioniranja u svim životnim ulogama i situacijama.

 

Na psihoterapiju sve češće idu i mentalno zdrave osobe, kojima psihoterapeut pomaže u unapređenju svakodnevnog funkcioniranja na različitim područjima života (partnerstvo, spolnost, učenje, radno okruženje itd.), unapređenju kvalitete življenja, te poboljšanju uspješnosti u obavljanju različitih uloga (profesionalnih, obiteljskih, bračnih, roditeljskih i sl).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Psihoterapeut-kinja posjeduje znanja koja se odnose na teorije ličnosti, kao i znanja i vještine određene psihoterapijske metode. Treba imati razvijene komunikacijske vještine - jasan govor aktivno slušanje. Treba biti empatična; pokazivati razumijevanje i tolerantnost za različite oblike ljudskog ponašanja i doživljavanja. Potrebno je da bude osoba vrlo dobre čuvstvene stabilnosti, zrelosti i strpljivosti, kako bi na temelju znanja i iskustva bila u stanju pomoći drugima da prevladaju stanja koja su često dugotrajna i nepovoljna za osobu i okolinu. Treba pokazivati razumijevanje za bolna iskustva klijenata, ali i moći zadržati kontrolu nad situacijom i voditi klijenta do izbora novih ponašanja i načina doživljavanja. Potrebna su joj znanja i vještine kojima će potaknuti osobu na samoprocjenu i promjenu vjerovanja, stavova i postupaka.

 

Uvjeti rada

Psihoterapeut-kinja najčešće radi u uredu ili sobi predviđenoj za obavljanje psihoterapije. Uglavnom radi jednokratno, a ovisno o poslodavcu, to može biti u prijepodnevnoj ili poslijepodnevnoj smjeni.

 

Srodna zanimanja

Psihijatar, psiholog, savjetovatelj

 

Mogućnosti zapošljavanja

Mnogi psihoterapeuti imaju privatnu praksu. Psihoterapeut može raditi i u kliničkim bolnicama, domovima zdravlja, te u ustanovama i organizacijama koje pružaju različite usluge psihoterapije.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.