Računalni stručnjak/Računalna stručnjakinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Računalni stručnjak/Računalna stručnjakinja

 

Kratak opis

Računalni stručnjak se bavi poslovima posluživanja i održavanja informacijskih sustava i programa na računalima i računalnim mrežama, uključujući rad na softveru i hardveru.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova računalnog stručnjaka, potrebno je završiti studij računarstva na fakultetima, visokim školama ili stručnim studijima. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na specijalističkim poslijediplomskim studijima. 

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Uz formalno obrazovanje, računalni stručnjaci imaju na raspolaganju osposobljavanja za cijeli niz međunarodno priznatih sustava certifikacije, pomoću kojih dokazuju i potvrđuju svoje vještine, iskustvo i stupanj stručnosti u nekom od specijaliziranih područja informacijskih tehnologija. Certifikate danas nude svi vodeći svjetski proizvođači softvera i hardvera, kao i nezavisna certifikacijska tijela. Stručnost, vještine, poznavanje najnovijih tehnologija i softverskih ili hardverskih rješenja i iskustvo često kod poslodavaca ima prednost u odnosu na stupanj formalnog obrazovanja.

 

Opis poslova

Računalni stručnjak se bavi posluživanjem i održavanjem informacijskih sustava i računala. Posao računalnog stručnjaka nije ograničen samo na sektor informacijsko-komunikacijske tehnologije, već i na široko područje poslovanja i svakodnevnog života koje zahtijeva korištenje računalnih alata i obradu podataka u privatnom i javnom sektoru. Bez obzira na sektor u kojem radi, računalni stručnjak obično obavlja slične poslove koji uključuju razvoj i korištenje hardvera, softvera, baza podataka, računalnih mreža i alata dostupnih na Internetu.  

 

Zadaci računalnog stručnjaka mogu uključivati održavanje informacijskih sustava i mreža, razvoj aplikacija i administraciju baza podataka i poslužitelja. Uz to, računalni stručnjak je često zadužen za osiguravanje tehničke pomoći i edukaciju drugih zaposlenika o aspektima korištenja informacijsko-komunikacijskih sustava. Specijalizirani računalni stručnjaci mogu projektirati informacijske sustave i analizirati učinkovitost postojećih sustava u poslovnim procesima te određivati potrebne promjene i nadogradnje kako bi svi alati bili usklađeni s razvojem tehnologije i potrebama poslovnih procesa i rada. Kako bi omogućili korištenje optimalnog informacijskog sustava ili integraciju više različitih sustava, računalni stručnjaci često surađuju s drugim stručnjacima, konzultantima i dobavljačima.  Uz to, zbog stalnih i brzih promjena tehnologije, računalni stručnjaci moraju posebnu pažnju posvetiti praćenju tih promjena, edukaciji i usavršavanju. 

 

Zbog složenosti posla i brzog razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, računalni stručnjaci su uglavnom usko specijalizirani u pojedinom području rada poput održavanja računalnih mreža,  administriranja računalnih sustava i slično.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Poznavanje rada i logike računala i računalnih sustava, kao i izvrsno poznavanje najnovijih tehnologija ključno je u obavljanu ovog posla. Vrlo su korisna znanja matematičkih metoda i postupaka, elektronike, programskih jezika i poznavanje engleskog jezika. Računalni stručnjaci zbog stalnih promjena na području informatike, moraju svoja znanja redovito obnavljati i prilagođavati zahtjevima posla. Vještine i osobine koje su potrebne za posao računalnog stručnjaka uključuju razvijeno apstraktno i logičko mišljenje, sposobnost sustavnog rješavanja složenih problema, organiziranost, učinkovitost, ali i usmjerenost na timski rad, pružanje podrške i posjedovanje socijalnih vještine. U većim organizacijama računalni stručnjaci često vode informatičke odjele te moraju imati razvijene upravljačke vještine.

 

Uvjeti rada

Računalni stručnjaci rade uglavnom u uredima u uobičajeno radno vrijeme, ali mogu raditi i u proizvodnim pogonima ili drugim izdvojenim objektima u kojima nije moguće osigurati uredske uvjete rada. Uz korištenje svih mogućnosti koje pruža suvremena tehnologija, određeni broj računalnih stručnjaka većinu posla može obavljati i od kuće ili s nekog drugog mjesta na kojemu je moguć pristup Internetu. Često je potreban prekovremeni rad ili rad vikendom, ako posao zahtijeva održavanje računala ili postavljanje opreme u vremenu kada to ne ometa poslovanje ili kada većina zaposlenika ne radi. Dugotrajno sjedenje za računalom može uzrokovati poteškoće i bolove u očima, vratu i leđima te rukama i prstima.

 

Srodna zanimanja

Inženjeri računarstva, računalni programeri, projektanti informatičkih sustava, sistemski inženjeri, inženjeri elektrotehnike, sistemski administrator.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Računalni stručnjak može se zaposliti u većini tvrtki i institucija u privatnom i javnom sektoru, ali i u razvojnim centrima, zdravstvenim i drugim ustanovama te obavljati posao samostalno. Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija zahtijeva sve veći broj specijaliziranih računalnih stručnjaka. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.