Radijski redatelj/Radijska redateljica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Radijski redatelj/Radijska redateljica 

 

Kratak opis

Radijski redatelj organizira i režira radijske projekte, kreativno oblikuje radijske tekstove i osmišljava nove načine njihove interpretacije.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova radijskog redatelja, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski studij kazališne režije i radiofonije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica  struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Zadaća radijskog redatelja je režiranje svih vrsta radiofonskih projekata (zabavne emisije, radijske igre itd.). Režira prijenose radijskih emisija koje se emitiraju uživo, odnosno koje se snimaju za kasnije emitiranje (javne priredbe, koncerti, sportski prijenosi i dr.).

 

Izabire spikere i novinare za radijske programe i emisije, vodi snimateljske ekipe, usklađuje i vodi završnu doradu projekata, te surađuje sa stručnjacima i programskim suradnicima. Radijski redatelj obavlja pripreme za izvedbu projekta, surađuje pri financijskoj konstrukciji projekta, proučava predviđeni scenarij i odgovarajuću stručnu literaturu o temi koja se obrađuje u scenariju, piše knjigu snimanja, izrađuje terminski plan snimanja i brine o poštivanju dogovorenih rokova snimanja.

 

Tijekom snimanja organizira rad sudionika u projektu i snimateljske ekipe. Po završenom snimanju nadzire i vodi montažu snimljenog materijala.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pored stručnog obrazovanja, radijski redatelj mora imati i osjećaj za kreiranje zvučne slike, smisao za timski rad, sposobnost vođenja i dobar sluh. Važno je da ima znanje iz područja povijesti, književnosti, dramaturgije, povijesti umjetnosti, psihologije i filozofije. Znanje je iz navedenih područja važno, zato što u dramskim tekstovima redatelj često nailazi na tematiku koju je potrebno istražiti. U opis posla radijskog redatelja spada i pisanje tekstova o emisijama, davanje intervjua i sl. Radijski redatelj mora imati široku lepezu informacija i znanja iz različitih područja, kako bi mogao kvalitetno obraditi različite teme radijskih emisija.

 

Uvjeti rada

Radno vrijeme radijskog redatelja nije strogo definirano. Posao se obavlja u studiju i na terenu gdje uvjeti rada mogu biti otežani zbog vremenskih prilika (vrućina, hladnoća, propuh itd.). Posao radijskog redatelja može biti stresan, jer je važno uskladiti rasporede, ostati unutar predviđenog budžeta, te uspostaviti i održati uspješnu suradnju među svim suradnicima.

 

Srodna zanimanja

Scenarist, televizijski redatelj, dramaturg

 

Mogućnosti zapošljavanja

Radijski redatelji uglavnom se zapošljavaju u radijskim postajama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.