Radijski spiker/Radijska spikerica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Radijski spiker/Radijska spikerica 

 

Kratak opis

Radijski spiker sudjeluje u svim oblicima radijskog i televizijskog interpretiranja tekstova i vođenja javnih emisija.

 

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za spikere i najavljivače ne provodi se u Republici Hrvatskoj. Za obavljanje poslova radijskog spikera završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij novinarstva.

 

U Republici Hrvatskoj novinarstvo se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama. 

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Opis poslova

Radijski spikeri najavljuju dnevni program, emisije, glazbene brojeve, pojedince koji nastupaju u programu, čitaju vijesti i druge tekstove, a mnogi čitaju i reklamne poruke. U manjim radijskim postajama posao spikera se često isprepliće s poslom novinara, urednika i voditelja, a katkad i tehničara koji upravlja elektroničkim instrumentima. Tako jedna osoba obavlja većinu zadaća u radio postaji, za razliku od većih centara gdje je posao specifičniji, pa se tamo razlikuju spikeri koji čitaju vijesti od onih koji najavljuju emisije.

 

Ponekad spikeri sudjeluju u zabavnim i glazbenim priredbama.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Radijski spiker mora biti komunikativan i imati uvjerljiv nastup. Mora imati ugodan glas i razgovjetan govor. Radijski spiker bi trebao imati veliku sposobnost koncentracije i raspodjelu pažnje na više aktivnosti odjednom, te biti snalažljiv u nepredvidljivim situacijama. Važna je kultura ophođenja, opća kultura i informiranost, interes za neka posebna područja (sport, kultura, ekologija, politika), kao i poznavanje stranih jezika.

 

Uvjeti rada

Raspored rada određen je satnicom programa i često se odvija u smjenama. Rad se obavlja u klimatiziranim prostorima (u studiju) i na terenu (priredbe).

 

Srodna zanimanja

Novinar, glumac, glasnogovornik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Radijski spikeri zapošljavaju se na radijskim postajama, a ponekad i pri televizijskim kućama.

 

Ostale informacije

Studiji društvenog i humanističkog smjera (Politologija-novinarstvo, Filozofski fakulteti).

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.