Radni terapeut/Radna terapeutkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Radni terapeut/Radna terapeutkinja 

 

Kratak opis

Radni terapeut je zdravstveni djelatnik koji pomaže ljudima sa smanjenim tjelesnim i mentalnim sposobnostima, kako bi bili što samostalniji i sposobniji za uključivanje u normalan život.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova radnog terapeuta, potrebno je završiti preddiplomski stručni studij radne terapije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik/prvostupnica radne terapije. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na  specijalističkom diplomskom stručnom studiju fizioterapije nakon čega se stječe akademski naziv specijalist radne terapije. 

 

Opis poslova

Radni terapeut procjenjuje ograničenja i sposobnosti pacijenta, te izrađuje program radne terapije. Ljudi s kojima najčešće radi radni terapeut su oni, čiji je svakodnevni život ometan, ograničen ili otežan kao posljedica ozljeda, bolesti, smetnji u psihičkom i tjelesnom razvoju ili starenja.

 

Najčešće tegobe klijenata radnog terapeuta su poremećaji u mentalnom i tjelesnom razvoju, psihička oboljenja, stanja poslije bolesti i oštećenja mozga (primjerice, moždani udar, ozljede glave), tjelesni invaliditet (paraplegija, tetraplegija, amputacije) i starenje.

 

Terapija koju radni terapeut provodi usmjerena je na povećanje sposobnosti i samostalnosti pacijenta za brigu o sebi, uključivanje u posao i slobodne aktivnosti.

 

Posao radnog terapeuta je poticanje pacijenata na učenje i samostalno izvođenje za život potrebnih vještina (učenje pisanja, vožnja invalidskim kolicima, uporaba ručne proteze, izrada i savladavanje uporabe pomagala i sl).

 

Radni terapeut poučava pacijente i složenijim aktivnostima, kao što su primjerice, vođenje kućanstva, uspostavljanje radnih navika, prilagođivanje kućnog i radnog okružja izmijenjenim funkcionalnim mogućnostima, briga za sebe i obitelj i sl.

 

Radni terapeuti u ustanovama planiraju i osmišljavaju slobodno vrijeme svojih klijenata, npr. likovne i glazbene radionice, druženja na tribinama, proslavama, predstavama, odlaske u kazalište, kino ili izlete.

 

O vrsti bolesti ili ozljede, odnosno o vrsti i opsegu smetnji, ovisi koje aktivnosti će radni terapeut odabrati i kako će ih primjenjivati.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom studija radni terapeut stječe teorijska i praktična znanja iz područja radne terapije, kliničkih predmeta (anatomije, psihijatrije, neurologije, traumatologije, ortopedije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gerijatrije), psihologije, aktivnosti radne terapije, statistike i pedagogije.

Preporučljivo je da radni terapeut ima razvijene vještine i sklonost ka poučavanju kreativnih (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih) i drugih praktičnih vještina.

 

Važne osobine radnog terapeuta su društvenost, optimizam i humanost, te sklonost timskom radu.

 

Uvjeti rada

Radni terapeut najčešće radi kao jedan od članova stručnog tima u bolnicama, rehabilitacijskim ustanovama, domovima umirovljenika i ustanovama za osobe s teškoćama u razvoju.

 

Radna terapija obično se obavlja u zatvorenim prostorima. Posao uključuje dosta kretanja i promjene položaja tijela, aktivnosti i opterećenja. Pri radu terapeut mora katkad podizati teže terete (primjerice pri pomaganju teže pokretnim bolesnicima).

 

Posao se uglavnom obavlja u prijepodnevnim ili popodnevnim, ponekad i večernjim satima, te samo iznimno vikendom i praznikom.

 

Srodna zanimanja

Edukacijski rehabilitator, fizioterapeut, medicinski tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Radni terapeuti  po završetku studija, mogu provoditi radnu terapiju u zdravstvenim i socijalnim ustanovama: bolnicama, razvojnim centrima, rehabilitacijskim centrima, zatvorima, kaznionicama, odgojnim zavodima, domovima umirovljenika, dnevnim centrima, hospicijima, stacionarnim ustanovama socijalne skrbi, u domu korisnika, školi, vrtiću, radnom mjestu i u zajednici.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.