Ratar/Ratarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Ratar/Ratarica 

 

Kratak opis

Ratar se bavi proizvodnjom žitarica, povrća, industrijskog i krmnog bilja, te sjemenske robe.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program ratara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova ratara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Proizvodi ratarstva osnova su u prehrani ljudi i stoke i predstavljaju sirovinu za prehrambenu i laku industriju. Ratari se bave uzgojem različitih biljaka na oranicama, livadama i pašnjacima. To su žita (pšenica, ječam, raž, kukuruz), mahunarke, suncokret, krumpir, šećerna i uljana repa, duhan, biljke za proizvodnju stočne hrane (djeteline i sl.), kupusnjače, lisnato bilje (salate, špinat) i korijenasto povrće kao i mnoge druge. Proces proizvodnje ratarskih kultura obuhvaća više etapa. Ratari obavljaju poslove obrade i pripreme zemljišta za sjetvu i sadnju. Pri tome koriste razne poljoprivredne strojeve, kao što su traktori, plugovi, tanjurače, valjci, kultivatori, kombajni, prikolice i mnoge druge ručne alate poput grablji, lopata, motika, vila, i dr. Nakon toga pripremaju sjeme za sjetvu i sade ga u zemlju. Pri tome moraju voditi računa o godišnjem dobu i vremenskim uvjetima. Njegovanje usjeva najdugotrajnija je etapa u proizvodnji bilja i zahtjeva stalno praćenje i nadzor biljaka i njihovu zaštitu od štetočina i nepovoljnih vremenskih uvjeta. U te poslove spadaju gnojenje tla, navodnjavanje i korištenje različitih mjera zaštite bilja (prskanje, posipanje i sl.) od raznih štetočina i biljnih bolesti. Potrebno je pravovremeno reagirati na promjene na biljkama, jer ponekad i samo jedan dan kašnjenja u primjeni neke mjere zaštite može rezultirati propadanjem uroda. Kada biljke dozriju, ratari ubiru plodove i skladište ih, razvrstavaju, pakiraju i vrše osnovnu doradu ili preradu proizvoda za tržište (melju žito, odvajaju sjemenke od stabljika i sl.). Ratari koji rade na vlastitim imanjima ili na manjim poljoprivrednim gospodarstvima, mogu vršiti i prodaju proizvoda.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Ratari trebaju biti zdravi i izdržljivi, imati zdrave ruke i noge, dobar vid i sluh te usklađene pokrete ruku i nogu. S obzirom na to da je rad na polju fizički zahtjevan, poželjna je snažnija tjelesna građa. Ratari moraju znati upravljati strojevima i voziti poljoprivredne strojeve.

 

Osobe koje imaju slabiju tjelesnu građu, kronične bolesti ruku i nogu, unutarnjih organa, smetnje vida i druge bolesti koje im onemogućuju nesmetano kretanje ne mogu obavljati ovo zanimanje.

 

Uvjeti rada

Radno vrijeme ratara u pravilu ovisi o rastu i osjetljivosti biljaka i vremenu sjetve nekog usjeva. U vrijeme ubiranja plodova ratari rade po cijele dane jer se ubiranje plodova, odnosno sjetva usjeva vrši u nekoliko dana kada su vremenski i drugi uvjeti najpovoljniji. Ratari rade u raznim vremenskim uvjetima, po kiši, hladnoći, suncu i vjetru. Većinu svog posla obavljaju u stojećem položaju, često sagnuti. Za vrijeme rada ratari nose radna odijela, čizme i rukavice.

 

Kontraindikacije za rad su oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha. Kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže. Teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava. Dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća. Teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela. Utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Vrtlar, poljoprivredni tehničar, stočar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Ratari se mogu zaposliti u malim privatnim poljoprivrednim gospodarstvima, kao i u velikim tvrtkama koje se bave masovnom proizvodnjom ratarskih kultura i sjemena (šećerane, uljare i sl.).

 

Ostale informacije

Zbog malog interesa učenika za ovo zanimanje, programi obrazovanja za ratara ne provode se svake školske godine, stoga je za dodatne informacije o školama koje osposobljavaju za ovo zanimanje potrebno kontaktirati Agenciju za strukovno obrazovanje.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.