Rehabilitator/Rehabilitatorica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Rehabilitator/Rehabilitatorica

 

Kratak opis

Rehabilitator je stručnjak koji radi s djecom i odraslim osobama s posebnim potrebama (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenje vida, oštećenja sluha, kronične bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju)

 

Provodi edukaciju i rehabilitaciju, profesionalno savjetovanje i osposobljavanje, te različite vrste terapija tijekom kojih pruža potporu klijentu.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova rehabilitatora potrebno je završiti preddiplomski/diplomski studij edukacijske rehabilitacije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Rehabilitator provodi habilitaciju i rehabilitaciju djece i odraslih osoba s posebnim potrebama (intelektualne teškoće, oštećenja mentalnog zdravlja, oštećenje vida, oštećenja sluha, kronične bolesti, oštećenja jezično-govorne-glasovne komunikacije i specifične teškoće u učenju ).

 

Navedeni procesi sastoje se od dijagnostike, tretmana i evaluacije njihove učinkovitosti. Neki od edukacijskih, habilitacijskih i rehabilitacijskih programa koje provodi rehabilitator su: program bazične perceptivno-motoričke stimulacije, rani interventni program, program rehabilitacije putem pokreta, program poticanja razvoja kognitivnih sposobnosti, tranzicijski program kojim se odraslim osobama s posebnim potrebama pruža potpora u nekim prijelomnim razdobljima njihovog života, program orijentacije i kretanja slijepih osoba, itd. Kao stručni suradnik u osnovnim i srednjim školama rehabilitator pruža potporu učenicima s posebnim potrebama teškoćama u razvoju, prati njihovo funkcioniranje, snalaženje i napredovanje, te surađuje s njihovim roditeljima i učiteljima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz stručna znanja, profesor rehabilitator treba biti emocionalno stabilna osoba, senzibilizirana za potrebe «drugačijih», tolerantna i strpljiva, prilagodljiva, otvorena, kreativna, spremna na suradnju, odgovorna i pouzdana.

 

Uvjeti rada

Rehabilitatori rade uglavnom u prostorima u kojima su smještena i/ili se odgajaju i školuju djeca s teškoćama u razvoju, te borave osobe s posebnim potrebama. S djecom i osobama s posebnim potrebama katkada provode tretman i u vanjskim uvjetima, na dvorištima, igralištima i drugo. Rade u prijepodnevnoj i/ili u poslijepodnevnoj smjeni, ovisno o organizaciji rada njihove ustanove. U nekim ustanovama domskog tipa, mogu biti zaduženi za dežurstvo vikendom ili mogu biti na zamjeni u neko drugo vrijeme.

 

Srodna zanimanja

Psiholog, logoped, socijalni pedagog, socijalni radnik, radni terapeut

 

Mogućnosti zapošljavanja

Rehabilitator se može zaposliti u centrima i posebnim ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, kao primjerice u ustanovama za rehabilitaciju osoba s cerebralnom paralizom ili intelektualnim teškoćama ili u centru za autizam, osnovnim i srednjim (redovnim i posebnim) školama, predškolskim (redovnim i posebnim) ustanovama, na pedijatrijskim, psihijatrijskim, onkološkim i fizijatrijskim klinikama i bolnicama, ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima, centrima za medicinsku rehabilitaciju, nevladinim organizacijama, istraživačkim centrima i privatnoj praksi.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.