Restaurator/Restauratorica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Restaurator/Restauratorica 

 

Kratak opis

Restaurator obavlja stručne konzervatorsko-restauratorske poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova restauratora, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike i/ili integrirani preddiplomski/diplomski studij restauracije i konzervacije umjetnina.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar struke.

 

Opis poslova

Restauratori održavaju i restauriraju nepokretna kulturna dobra – graditeljska nasljeđa, zidne slike i mozaike, kamene plastike, štukature, arheološka nalazišta, te pokretna kulturna dobra – štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheološke nalaze, umjetnine na papiru, namještaj, predmete od tekstila i metala te druge umjetničke predmete kulturnog, povijesnog ili tehničkog značenja. Nanose razna otapala i sredstva za čišćenje, kako bi očistili površinu slike; rekonstruiraju ili retuširaju oštećene dijelove i konzerviraju ih.

 

Pored toga, restaurator provodi i posebna istraživanja, izrađuje ekspertize (mišljenja vještaka), priprema priloge za objavljivanje i nastupe na savjetovanjima, surađuje u obrazovanju i osposobljavanju drugih, kao i u stručnim komisijama. O svojim uslugama i izrađenim predmetima piše radna izvješća. Naručitelja usluge ili predmeta savjetuje o načinima održavanja obrađenog predmeta.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Konzervator – restaurator tijekom obrazovanja stječe znanja s područja očuvanja kulturne baštine, te savladava znanstvenu metodologiju rada, radi razvijanja sposobnosti za rješavanje složenih problema restauriranja kao cjelovitog procesa. Stječe znanja iz povijesti umjetnosti, tehnologije materijala, fotografije u restauraciji, kemijskih i fizikalnih metoda u konzervaciji – restauraciji, znanja o muzeologiji, i dr.

 

Restaurator mora poznavati i likovnu anatomiju, osnove prostora, crtanje, slikanje, modeliranje te slikarsku i kiparsku tehnologiju. Budući da radi vrlo osjetljiv posao, potrebno je da ima osjećaj za formu i sklad boja, dobru ručnu spretnost prstiju, dobar vid, razlikovanje boja, te vještinu i spretnost u radu s alatima i napravama. Potrebno je imati strpljivost, preciznost i točnost. S obzirom da posao često obavlja na terenu, poželjno je imati položen vozački ispit. Radi rješavanja svojih zadaća istraživanja, zaštite i uređenja spomenika kulture surađuje s pojedinim stručnjacima, stručnim i znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Budući da za svaki zahvat mora sačiniti izvješće o radu, često sam fotografira i izrađuje grafičku dokumentaciju.

 

Restaurator sudjeluje na savjetovanjima, seminarima i drugim oblicima stručnog rada.

 

Uvjeti rada

Restaurator svoje radno vrijeme provodi u konzervatorsko-restauratorskom ateljeu ili na objektima izvan ateljea, pa i izvan sjedišta zaposlenja.

 

Posao obavlja u različitim položajima: sjedeći, stojeći, klečeći, ležeći. Posao obavlja pri tlu ili na visini, na propuhu, u vlažnim i hladnim prostorima, rjeđe na vrućini ili hladnoći i u bučnom okružju.

Pri radu često koristi različita otapala, razrjeđivače i druga hlapiva sredstva, koja štetno djeluju na zdravlje.

 

Određene poslove obavlja i u prašnom okružju, a pri radu na većim slikama i kipovima susreće se s prenošenjem težih tereta. U nekim slučajevima organizira rad na terenu, brine o organizaciji prenoćišta i prehrane.

 

Radno vrijeme restauratora u iznimnim slučajevima zbog tehnologije rada može biti produljeno.

Kontraindikacije za obavljanje ovog zanimanja su nemogućnost razlikovanja boja, alergije na boje, lakove i druge kemikalije, te teža oštećenja koštano-mišićnog sustava.

 

Srodna zanimanja

Slikar, kipar, arheolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Restauratori se mogu zapošljavati u ustanovama za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, muzejima i galerijama, samostalnim konzervatorsko-restauratorskim organizacijama ili u statusu samostalnog djelatnika u kulturi. Ako se zapošljavaju u ustanovama za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara bez položenog stručnog ispita, dužni su ga položiti u roku od tri godine.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.