Ronilac

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Ronilac

Kratak opis

Ronilac radi ispod površine vode, koristeći autonomnu ronilačku opremu sa zrakom, kako bi provjerio izvođenje nekih radova, montirao, popravio te uklonio smetnje pri radu, te sudjelovao u podvodnim arheološkim ili drugim  istraživanjima.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje se za ovo zanimanje provodi u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Moguće je napredovanje putem osposobljavanja za ronioca višeg stupnja, za voditelja ronjenja te specijalističko ronilačko osposobljavanje.

 

Opis poslova

Ronilac obavlja razne zadatke pod morima, rijekama, jezerima ili na industrijskim hidrograđevinama kao što su pretraživanje i pregledi podvodnih objekata, premještanje tereta korištenjem uzgonskih naprava, provjera i popravci oštećenja, poslovi pri podvodnom miniranju, poslovi građenja, održavanja i popravaka pod vodom (mostova, lukobrana, pristaništa), otklanjanje podvodnih zapreka, spašavanje plovila i osoba, poslovi kod uzgoja riba i školjki  te ostali poslovi na dubinama do 30 metara.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zbog obavljanja fizički napornog i zahtjevnog posla pod vodom, ronilac mora biti zdrav (utvrđuje se posebnim liječničkim pregledom) i dobre tjelesne kondicije (provjera urona na dah do 5 metara dubine i plivanja na 200 metara za manje od 8 minuta). Mora biti spretan, emocionalno stabilan, strpljiv, komunikativan, sklon timskom radu te prilagodljiv obavljanju poslova pod vodom.

 

Uvjeti rada

Ronilac radi u otvorenom ili zatvorenom prostoru, pod vodom, na brodu i na kopnu, u svim vremenskim prilikama, a jedan i drugi prostor moraju biti organizirani prema propisima. Ispod površine vode radi u ronilačkoj opremi, a često je izložen niskim temperaturama, umjetnom osvjetljenju, snažnim vibracijama i buci. Položaj prilikom rada je najčešće stojeći uz učestalo ili povremeno propinjanje i sagibanje, dok se kretanje pod vodom izvodi plivajući ili hodajući. Zbog svega navedenoga, treba redovito obavljati liječničke preglede.

 

Srodna zanimanja

Instruktor ronjenja, športsko-rekreativni ronilac.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Ronioci se zapošljavaju unutar ronilačke tvrtke ili tvrtke koja ima zaposlene ronioce a u strukturi ronilačkog tima koji uključuje i druga zanimanja. Ronjenje uključuje obavljanje poslova za potrebe gospodarstva i turizma, znanstvenih i stručnih istraživanja, državne i javne uprave te sporta i tehničke kulture.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.