Rudar/Rudarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Rudar/Rudarka 

 

Kratak opis

Rudari se bave vađenjem krutih minerala, ugljena ili rudače iz površinskih ili podzemnih nalazišta.

 

Potrebno obrazovanje

Formalno obrazovanje za ovo zanimanje ne provodi se u Republici Hrvatskoj ili se provodi na radnom mjestu nakon završenog srodnog zanimanja. Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Rudari rade u rudnicima ili na površinskim iskopima i bave se iskapanjem i iznošenjem na površinu ugljena, rudače i mineralnih sirovina.

 

Radni dan rudara započinje dolaskom na određeno radilište i silaskom u jamu. Prije no što započne s radom, mora preuzeti radilište od prethodne smjene, upoznati se sa svojim zadatkom i provjeriti stanje radilišta (je li rov siguran ili može li doći do urušavanja, ima li plina i vode, jesu li poduzete sve higijensko-tehničke zaštitne mjere i sl.). Pri radu se koristi različitim alatima: bušilicama, pilama, krampovima, lopatama, strojevima za utovar, te transportnom mehanizacijom.

 

Posao rudara je i postavljanje i rukovanje strojevima za izradu jamskih okana ili za bušenje rupa za miniranje u jamama rudnika. Prilikom otkopa, rudari stalno rade na održavanju ventilacije. Također režu i postavljaju drvene ili čelične podgrade u rudnicima. Uzorke otkopanih mineralnih sirovina sakupljaju za laboratorijsku analizu.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za obavljanje posla rudara neophodna je fizička snaga i odlično zdravstveno stanje. Rudar mora razumjeti tehničke i fizičke zakonitosti i imati razvijenu sposobnost snalaženja u prostoru. Zbog velikih napora i stalne životne ugroženosti, rudari trebaju biti smireni, otporni na stresove i disciplinirani u izvršavanju zadataka.

 

Uvjeti rada

Rudari najčešće rade u grupi, u tri smjene. Izloženi su buci i prašini, te moraju zaštititi oči, uši, nos i usta. Na podzemnim radilištima često kaplje voda, zrak pojačano struji, vlažniji je i nedovoljno se ventilira što dodatno otežava uvjete rada u fizičkom, ali i psihičkom smislu. Osvjetljenje na kojem rade je umjetno i vrlo često slabo. Rudari posao obavljaju u različitim tjelesnim položajima: uspravni, pognuti, ležeći, klečeći, ovisno o dimenzijama rudničke jame. Podižu teret težine i do 30 kilograma. Izloženi su stalnoj opasnosti od trovanja, eksplozije, požara, urušavanja hodnika, proboja podzemnih voda i pokliznuća zbog čega im stalno prijeti mogućnost ozljeđivanja. Stoga rudari upotrebljavaju zaštitne kacige, rukavice i gumene čizme, a također sudjeluju i u povremenim vježbama spašavanja.

 

Rudari u površinskim iskopima rade na otvorenom i nisu izloženi većim opasnostima. Za obavljanje posla rudara, nužno je potpuno psihofizičko zdravlje i dobra kondicija Bilo kakvi psihički ili fizički problemi i oboljenja su kontraindikacija za obavljanje ovog posla.

 

Srodna zanimanja

Rukovatelji rudarskim strojevima, radnik u kamenolomu, miner

 

Mogućnosti zapošljavanja

U Hrvatskoj više nema nijednog otvorenog rudnika ugljena, željezne rude, boksita ili kositra. Jedini rudnik koji još radi je rudnik kvarcnog pijeska u Lipiku, tako da je jedina mogućnost zapošljavanja u kamenolomima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.