Rukovatelj dizaličara/Rukovateljica dizaličara

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Rukovatelj dizaličara/Rukovateljica dizaličara 

 

Kratak opis

Rukovatelj dizaličara upravlja jednom od nekoliko vrsta dizalica: toranjskom dizalicom (poznatijom pod nazivom kran), radioničkom dizalicom, mostovnom dizalicom s kabinom ili portalnom dizalicom. Svima je zajedničko da dižu i prenose teret, a razlikuju se prema mjestu rada.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program rukovatelja dizaličara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova rukovatelja dizaličara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Za ovo zanimanje pretražite upit „dizaličar“.

 

Opis poslova

Rukovatelj dizaličara, ovisno o mjestu rada, upravlja različitim tipovima dizalica. Na gradilištu postoji toranjska dizalica (kran), u lukama i brodogradilištima smještene su portalne dizalice. U industrijskim pogonima nalaze se male radioničke dizalice i veće mostovne dizalice s kabinom.

 

Na početku rada dizaličar oslobađa dizalicu, ukapča sklopku za dovod struje i provjerava ispravnost dizalice – čeličnog užeta, vitla, kočnica i ostale opreme. Na pozivni znak ovlaštene osobe (vezivača tereta), dizaličar spušta na potrebno mjesto čelično uže s kukom.

 

Kada je teret vezan, oprezno ga podiže – opet na znak vezivača tereta – i prenosi na određeno mjesto. Upravljačkim ručicama i pedalama mogu se pritom izvoditi različiti manevri: na mostnoj dizalici – vožnja mosta uzduž hale, vožnja “mačke” po širini hale te dizanje i spuštanje kuke, a na portalnoj još i rotacija grane (okretanje kabine i grane oko osi).

 

Radi bržeg rada i izbjegavanja zapreka, dizaličar ponekad izvodi dva ili čak tri manevra istodobno. Teret prenosi oprezno, pazeći da se ne ljulja. Pri tome izbjegava i zapreke i mjesta gdje se nalaze ljudi. Teret treba spustiti vrlo polako, dobro procjenjujući udaljenost od tla.

 

Nakon što su vezivači oslobodili teret, dizaličar vraća kuku po novi teret. Kada završi posao, sidri dizalicu i iskopčava dovod struje.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Svi rukovatelji strojevima za prijenos materijala moraju imati dobar vid i sluh, dobru procjenu udaljenosti i dobru koordinaciju očiju i pokreta.

 

Moraju imati i razvijenu sposobnost predočavanja prostornih odnosa. Vrlo je važna visoka odgovornost u radu i svijest o mogućim teškim posljedicama nesavjesna rada i pomanjkanja pozornosti.

 

Za dizaličare na visokim dizalicama nužan je dobar osjećaj za ravnotežu, odličan vid na daljinu. Strah od visine može biti zapreka za obavljanje poslova dizaličara.

 

Uvjeti rada

Dizaličar radi sjedeći u skučenoj kabini dizalice, katkada na velikoj visini. U kabinama vanjskih dizalica ljeti može biti vruće, a zimi hladno. U kabini na visini dizaličar je odvojen od normalnih kontakata, no njegov rad zahtijeva stalno i precizno sporazumijevanje s vezivačima tereta. Oni koji rade u industrijskim halama, izloženi su buci i drugim nepovoljnim uvjetima, ovisno o vrsti proizvodnje. Radi se u smjenama.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje boja, oštećenje funkcije sluha i nemogućnosti nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha (za zanimanje u buci), kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, te kronični poremećaji koja mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Rukovatelji samohodnim građevinskim strojevima, rukovatelji rudarskim strojevima.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Rukovatelji dizaličara zapošljavaju se u građevinskim poduzećima, tvornicama, brodogradilištima i lukama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.