Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima/Rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima/Rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima

 

Kratak opis

Rukovatelji samohodnim građevinskim strojevima izvode zemljane radove na gradilištima visokogradnje i niskogradnje te u komunalnom gospodarstvu.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program rukovatelja samohodnim građevinskim strojevima,­­­­­­­­­ potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova rukovatelja samohodnim građevinskim strojevima­­­­­­­­­, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Rukovatelji samohodnim građevinskim strojevima osposobljeni su za rukovanje, održavanje, čišćenje, podešavanje i podmazivanje različitih strojeva, koji se koriste u građevinarstvu. U svom poslu oni koriste različite alate za održavanje stroja te ulja i masti za podmazivanje. Najčešći poslovi u graditeljstvu su zemljani radovi temeljnog radnog sadržaja: iskapanje materijala u tlu, premještanje ili prevoženje iskopanog materijala na određenu lokaciju te nabijanje premještenog materijala do projektom predviđene zbijenosti tla. Zemljani radovi u građevini mogu se obavljati na površini tla, pod zemljom (u rudnicima, rovovima i sl.) i u vodi, što ima svoje specifičnosti glede primjene tehnologije rada i odabira strojeva. U strojeve za iskop, utovar i transport materijala svrstavamo: bagere, rovokopače, plovne bagere, dozere, grejdere, skrejpere, utovarivače i druga transportna sredstva. Bageri su strojevi kojima se može obavljati iskop materijala, iskop s utovarom u transportno sredstvo, te samo utovar. Neki se od tih strojeva, uz minimalne prilagodbe, mogu koristiti i za dizanje tereta, zabijanje pilota i žmurja, nabijanje tla, razbijanje kolnika i sl. Rovokopači su strojevi kojima se kopaju kanali za razne instalacije, kabele ili drenažnu cijev. Plovni bageri koriste se za čišćenja i produbljivanja vodenih korita te vađenje šljunka i pijeska. Upravljanje ovim strojevima može biti mehaničko i hidrauličko. Dozeri (buldozeri, angdozeri, tildozeri) su strojevi koji se kreću na gusjenicama ili na kotačima s gumama. Guranjem pri radu kopaju zemljani materijal te ga premještaju na određenu udaljenost. Grejderi se primjenjuju u niskogradnji za planiranja, razastiranja, kopanje jarka, skidanje humusnih slojeva te iskop u pjeskovitim materijalima. Pomoću skrejpera može se kopati materijal, utovarivati u vlastiti sanduk, prevoziti, istovarivati i razastrti materijal djelomično nabiti. Utovarivači su građevinski strojevi koji služe za utovar rastresitog materijala. Građevinske strojeve za vuču ili prijevoz masovnog građevinskog materijala nazivamo transportna sredstva koja mogu biti unutarnja (transportne vrpce) i vanjska (vozila na tračnicama i kotačima).

 

Strojevi za nabijanje materijala služe nabijanju nasipnog zemljanog materijala, kako bi se postigla odgovarajuća nabijenost. Suvremeni nabijači imaju ugrađene elektroničke uređaje koji registriraju nabijenost tla iza svakog prolaska nabijača te ga upozoravaju, kada je postignuta predviđena nabijenost. Ježevi, valjci s glatkim čeličnim kotačima i valjci na kotačima s gumama su strojevi koji nabijaju materijal statički vlastitom težinom. Vibroježevi, vibroploče i kontaktori nabijaju materijal dinamički uz pomoć vibracija.

 

Strojevi za iskope u kamenu (stijeni) koriste se nakon što se prethodno razbila kamena struktura korištenjem eksploziva, mehaničkim razbijanjem ili taljenjem materijala. Strojevi za iskope u tunelima koriste se nakon opsežnih geomehaničkih istraživanja, te ovisno o sastavu materijala u tunelu i drugim karakteristikama terena odabire se odgovarajući stroj: tunelski strojevi za iskope u čvrstom stijenskom materijalu i tunelski strojevi za iskope u mekanom, vezanom i rastresitom materijalu.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Zbog otežanih uvjeta rada, osobe koje obavljaju ovo zanimanje moraju biti zdrave, imati dobar vid i sluh te zdrave ruke i noge. Okulomotorna koordinacija, brzina reagiranja i preciznost također su važni prilikom rukovanja strojevima. Osobe koje pate od poremećaja vida i sluha, dišnih bolesti, bolesti kralješnice i ostalih oboljenja koja im onemogućuju višesatno sjedenje u stroju, ne mogu obavljati ovo zanimanje. Osim tjelesnog zdravlja, rukovatelji građevinskim strojevima moraju biti emocionalno stabilni, ne smiju imati strah od visine niti od zatvorenog prostora.

 

Uvjeti rada

Rukovatelji građevinskim strojevima radno vrijeme provode u kabinama stroja u sjedećem položaju s malom mogućnošću kretanja. Tijelo je zbog toga, posebice nakon dugog rada, stalno u ukočenom položaju. Jaka buka i trešnja stroja zahtijeva nošenje odgovarajuće zaštitne opreme (radno odijelo, rukavice, cipele, kacige, štitnike za uši). S obzirom na to, da se posao odvija na građevinskom terenu, rukovatelji strojevima izloženi su prašini, blatu i ostalim nepovoljnim uvjetima: raznim isparavanjima, vremenskim nepogodama (slaboj vidljivosti zbog loših vremenskih uvjeta, vrućini i sl.), mogućnošću odrona materijala na stroj, i dr. Zamor može izazivati stalno ponavljanje istih radnji. Radove najčešće izvode u prijepodnevnim satima, no također rade i u smjenama, posebice kada postoji vremenski rok obavljanja nekog posla.

 

Srodna zanimanja

rukovatelj stabilnim dizalicama, vozač teretnih i specijalnih vozila, mehaničar građevinskih strojeva

 

Mogućnosti zapošljavanja

Rukovatelji samohodnim građevinskim strojevima mogu se zaposliti u različitim građevinskim poduzećima i tvornicama, u industrijskim pogonima građevnog materijala, u otvorenom rudokopu, komunalnom gospodarstvu i sl. Najčešće se zapošljavaju u privatnim poduzećima. Također mogu otvoriti i vlastiti uslužni obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.