Rukovatelj viličarom/Rukovateljica viličarom

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Rukovatelj viličarom/Rukovateljica viličarom 

 

Kratak opis

Viličari se obično koriste u skladištima, tvorničkim pogonima i sl. Rukovatelj upravlja viličarom i njime obavlja prijevoz, slaganje, utovar i istovar robe.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje ,provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Viličari su vozila konstruirana za prijevoz teške i krupne robe. Većinom su u uporabi u skladištima, tvorničkim pogonima, farmama za uzgoj stoke i na drugim mjestima za skladištenje robe. Na prednjoj strani viličara nalaze se dva nastavka u obliku vilice, kojima se hidraulički upravlja. Rukovatelj mora vilice namjestiti ispod palete na kojoj je složena roba, potom hidraulički podigne paletu, odveze je na određeno mjesto, te je pažljivo spusti. Rukovatelj viličarom mora s robom vrlo pažljivo rukovati. Mora voditi evidenciju o svom radu i poštivati upute za rad. Odgovoran je i za osnovno održavanje viličara.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Rukovatelj viličarom mora imati dobru koordinaciju. Mora biti sposoban ocijeniti težinu i udaljenost, te raditi sigurno i pouzdano. Radni postupak se stalno ponavlja i zahtijeva visok stupanj pribranosti i strpljivosti. Rukovatelj viličarom mora biti zdrav i u dobroj fizičkoj kondiciji, zbog povremene potrebe podizanja i prenošenja teških predmeta.

 

Uvjeti rada

Rukovatelj viličarom može povremeno raditi u smjenama ili izvan radnog vremena. Radni okoliš može biti bučan i prašnjav, a moguć je i rad na otvorenom u svim vremenskim uvjetima. Vrlo često surađuje s vozačima teretnih vozila i drugim djelatnicima u skladištu.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, neraspoznavanje boja, oštećenje funkcije sluha i nemogućnosti nošenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu sluha ( za zanimanje u buci), kronični poremećaji koji remete kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije mišićno-koštanog sustava, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog sustava, te kronični poremećaji koja mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.

 

Srodna zanimanja

Vozač traktora, rukovatelj dizalicom

 

Mogućnosti zapošljavanja

Rukovatelj viličarom može se zaposliti u različitim skladištima proizvodnih i trgovačkih poduzeća, kao i na željeznici, u zračnoj luci, bolnici i dr.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.