Sanitarni inženjer/Sanitarna inženjerka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Sanitarni inženjer/Sanitarna inženjerka 

 

Kratak opis

Sanitarni inženjer brine o očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinaca i šire zajednice. Bavi se otkrivanjem zračenja, buke i drugih čimbenika koji narušavaju zdravlje ljudi, te predlaže i provodi odgovarajuće mjere, kako bi se ono očuvalo.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova sanitarnog inženjera, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij i/ili stručni studij sanitarnog inženjerstva.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke, a nakon stručnog studija specijalist/specijalistica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Sanitarni inženjer bavi se zaštitom stanovništva od negativnih utjecaja okoline, zaštitom okoliša od negativnih učinaka ljudskog djelovanja i poboljšanjem kvalitete životnog okoliša.

 

Predmet analize sanitarnog inženjera je čovjekov okoliš i sve što se u njemu nalazi - voda, tlo, zrak, hrana, stambeni i radni prostori, sredstva za higijenu i predmeti za opću uporabu itd.

 

Ako radi u laboratoriju, posao sanitarnog inženjera uključuje odlazak na teren, gdje se uzimaju uzorci vode, hrane, zraka itd. Ti se uzorci nakon toga u laboratoriju analiziraju. Tako procjena, primjerice, zdravstvene ispravnosti hrane uključuje promatranje vanjskih obilježja, kao što su izgled, boja i miris, te analize i testove na prisutnost mikroorganizama i teških metala.

 

Prikupljanje i obrađivanje podataka o higijenskim uvjetima, bolestima, te sudjelovanje u provedbi raznih mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti su zadaci sanitarnog inženjera zaposlenog u higijensko-epidemiološkoj službi. On se također bavi nadzorom i odgovoran je za kontrolu izvođenja poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije. Sanitarni inženjer u industriji obavlja kontrolu i nadzor objekata izravno povezanih s proizvodnjom ili preradom namirnica i svih proizvoda za ljudsku upotrebu.

 

Sanitarna inspekcija provodi nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica, higijenom radne okoline, primjenom odgovarajućih propisa u izgradnji raznih vrsta objekata i naselja itd.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Sanitarni inženjeri moraju biti etični, savjesni i odgovorni u obavljanju svojih zadataka jer propusti mogu imati velike i dugoročne posljedice na zdravlje ljudi. Vrlo je važno da redovito nadograđuju znanja iz kemije, fizike i biologije, te sanitarnih propisa.

 

Za dobro obavljanje posla, potreban im je dobar vid i opip, kao i raspoznavanje boja. Kada izlaze na teren, ponekad moraju ići na teško dostupna mjesta, te bi trebali biti u dobroj kondiciji. Na terenu također pišu izvješća, tako da trebaju biti sigurni u svoju procjenu i lako se pismeno izražavati.

 

Uvjeti rada

Sanitarni inženjeri najveći dio posla obavljaju na terenu. Obilaze vodoopskrbne objekte, bolnice, trgovine, restorane i ostala mjesta na kojima treba obaviti sanitarni nadzor. Dok rade s potencijalno zagađenim uzorcima ili mjere buku, izloženi su štetnim utjecajima, pa moraju primjenjivati odgovarajuće mjere i pribor za zaštitu. Kada koriste otrove pri uništavanju insekata i gamadi, te sredstva za laboratorijske analize, moraju biti iznimno pažljivi.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, nedostatak njuha, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije jetre i/ili bubrega, teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama, te kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Sanitarni tehničar, laboratorijski inženjer

 

Mogućnosti zapošljavanja

Sanitarni inženjeri zapošljavaju se u zavodima za javno zdravstvo, u industriji, naročito prehrambenoj, komunalnim i javnim poduzećima, privatnim ustanovama, te sanitarnoj inspekciji (republičkoj, županijskoj, graničnoj, veterinarskoj).

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.