Savjetnik za odnose s javnošću/Savjetnica za odnose s javnošću

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Savjetnik za odnose s javnošću/Savjetnica za odnose s javnošću

 

Alternativni naziv: Glasnogovornik/glasogovornica

 

Kratak opis

Savjetnik za odnose s javnošću – PR savjetnik (PR – Public Relation = odnosi s javnošću) zadužen je za komunikaciju organizacije i javnosti. Unutar organizacije koordinira sve komunikacijske aktivnosti i poslove vezane za odnose s javnošću.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova savjetnika za odnose s javnošću, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij novinarstva, komunikologije i/ili medija, ili stručni studij odnosi s javnošću i studij medija.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

 

Opis poslova

Savjetnici za odnose s javnošću glasnogovornici su organizacija, velikih poduzeća, političkih stranaka, vlada, državnih ustanova, festivala, sportskih natjecanja itd. Njihov je posao koordinacija svih komunikacijskih aktivnosti i poslova vezanih za odnose s javnošću, interno komuniciranje i oglašavanje, odnosno oblikovanje ukupnog ugleda organizacije. Njihove redovne aktivnosti uključuju poslove:

- proučavanje stavova i potreba skupina koje su cilj djelovanja

- aktivnosti u području oglašavanja i promocije

- koordinacija komunikacijskih projekata i programa

- redovno pisanje i uređivanje sadržaja za brošure, godišnje izvještaje ili video materijale

- organizacija sponzorstva i donacija

- praćenje medija i analiza sadržaja

- redovit rad s novinarima

- planiranje i upravljanje proračunom za komuniciranje

 

U nekim organizacijama postoji poseban odjel marketinga ili ured uprave, koji koordinira sve komunikacijske aktivnosti. Pri tom je od važnosti odgovarajuće i pravovremeno prikazivanje novosti i aktivnosti jedne tvrtke ili organizacije u medijima, lokalnoj zajednici, financijskim institucijama te drugim centrima utjecaja na javnost, tj. kreiranje komunikacijskih strategija i taktika, te kontinuirana suradnja s PR agencijom.

 

Posao savjetnika za odnose s javnošću može obuhvaćati i aktivnosti na pripremi strategije većih ili manjih političkih kampanja, zastupanje raznih interesnih skupina, a katkada i posredovanje u rješavanju sukoba.

 

Savjetnici za odnose s javnošću surađuju sa svim sredstvima javnog priopćavanja, novinarima i predstavnicima medija, organiziraju tiskovne konferencije, pripremaju pisana priopćenja za objavu u medijima, priloge za radio i televiziju kao i članke za časopise. Služe se i drugim sredstvima komuniciranja, kao što su pisani letci, plakati, slanje pisama na individualne adrese, organizacija tribina itd.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za posao savjetnika za odnose s javnošću, potrebne su izvrsne prezentacijske i komunikacijske vještine, organizacijske sposobnosti i kreativnost.

 

Posao zahtijeva fleksibilnost, sklonost timskom radu, kao i spremnost za rad na dinamičnim i zahtjevnim poslovima.

 

Poželjne osobine važne u planiranju i obavljanju ovog posla su emocionalna stabilnost, ustrajnost, strpljenje, otpornost na psihičke pritiske i stresove, te dobra tjelesna kondicija.

 

Uvjeti rada

Savjetnik za odnose s javnošću obično radi u timu, u radnom okruženju gdje je često bučno i dinamično.

 

Radno vrijeme najčešće nije određeno i ovisi o situaciji, te vlastitoj poduzetnosti. Česta su putovanja u zemlji i inozemstvu, poslovni sastanci, večernji izlasci i susreti s partnerima. Po potrebi radi i vikendom.

 

Srodna zanimanja

Novinar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Iako zastupljenost odnosa s javnošću u Hrvatskoj još nije ni približna zapadnim iskustvima, savjetnici za odnose s javnošću svakim su danom sve traženija profesija u poslovnom svijetu, u državnim ustanovama, javnom i neprofitnom sektoru. Pojedina poduzeća i ustanove, već imaju posebne odjele za koordinaciju svih komunikacijskih aktivnosti (odjel ili služba za odnose s javnošću), dok u manjim poduzećima često uprava za taj posao odredi nekog među svojim zaposlenicima, najčešće uz dodatno obrazovanje.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.