Scenarist/Scenaristica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Scenarist/Scenaristica 

 

Kratak opis

Scenarist piše scenarije za filmove, kazališne predstave, radijske i televizijske emisije. Može stvoriti vlastito djelo ili prilagoditi neko postojeće.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova scenarista, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij dramaturgije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Scenarist je osoba koja piše scenarij za film, kazališnu predstavu i radijsku ili televizijsku emisiju. Scenarij može biti izvorno djelo scenarista ili obrada postojećeg romana, filma, kratke priče, članka iz časopisa, pa čak i kompjutorske igre. Većina scenarista piše scenarije po narudžbi. Scenarij prolazi mnoge revizije i prilagodbe, prije nego ga prihvate režiser i producent. Rad scenarista je kostur oko kojega se gradi produkcija. U toku produkcije scenarij se stalno mijenja zbog dogovora s glumcima, usklađivanja s proračunom, zahtjevima režisera i dr. Scenarist treba biti spreman stalno prerađivati vlastiti uradak.

 

Da bi napisao kvalitetan i uvjerljiv scenarij, scenarist mora proučiti povijesne činjenice o razdoblju o kojem piše i analizirati građu.

 

Zahtjevi posla će ovisiti o tome za koji medij se piše scenarij (radio, televiziju, kazalište, film).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Scenarist mora dobro poznavati strukturu i gramatiku jezika na kojem piše. Treba biti vješt u adaptaciji teksta, pisanju dijaloga i stvaranju dramskih likova. Scenarist mora posjedovati znanja iz povijesti, hrvatske i svjetske dramske književnosti, književne teorije, filozofije, glazbe, te povijesti umjetnosti. Treba znati analizirati dramski tekst i tekst izvedbe.

 

Scenarist treba biti upoznat s poslom glumca, jer je glumac izvođač njegovog djela. Također mora poznavati područje rada producenta i režisera. Za pisanje scenarija nužna je visoka razina kreativnosti i imaginacije.

 

Uvjeti rada

Scenarist, u pravilu, radi samostalno dok piše scenarij. Kasnije prilagodbe radi u suradnji s ostalim osobama koje sudjeluju u izradi filma ili predstave. Tada se posao često odvija u studiju ili na terenu. Kako scenaristi nisu stalno zaposleni, gotovo uvijek se moraju baviti i drugim poslovima, jer im posao scenarista najčešće ne može osigurati egzistenciju.

 

Srodna zanimanja

Pisac, dramaturg

 

Mogućnosti zapošljavanja

Scenaristi nisu stalno zaposleni na takvom radnom mjestu, već pišu scenarije po narudžbi ili pomoću agenta nude zainteresiranima svoja djela.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.