Skladištar/Skladištarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Skladištar/Skladištarka 

 

Kratak opis

Skladištar obavlja poslove preuzimanja robe u skladište, njezinog skladištenja i izdavanja iz skladišta, te vodi evidenciju robe.

 

Potrebno obrazovanje

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Skladištar organizira i obavlja posao u skladištu. Njegov posao obuhvaća preuzimanje, smještanje i čuvanje robe, pakiranje i pripremu za prodaju, te komisioniranje i otpremu. Pri skladištenju robu mora sortirati i kompletirati, te osigurati način njene dopreme i otpreme. Zadužen je za ispravno čuvanje robe i sprečavanje robnih gubitaka. Najčešće uz pomoć računala vodi kompletnu evidenciju o poslovanju skladišta, te sudjeluje u poslovima inventure.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za posao skladištara važna je dobra organiziranost i pamćenje. Neophodna je i dobra tjelesna kondicija i fizička snaga, jer se pri radu često prenose teži tereti. Spretnost i okretnost poželjne su osobine koje olakšavaju obavljanje posla. Kako sve više skladišta pri vođenju evidencija koristi računalo, skladištar mora poznavati osnove rada na računalu.

 

Uvjeti rada

Skladištar obično radi u zatvorenim prostorima, no može raditi i vani, ovisno o prirodi posla i o vrsti robe. Tada radi na otvorenom u svim vremenskim uvjetima. Pri radu je često izložen propuhu. U nekim skladištima, npr. za čuvanje prehrambenih artikala temperature mogu biti vrlo niske što otežava radne uvjete.

 

Posao se najčešće obavlja u jednoj ili dvije smjene, no radno vrijeme ovisi o radnom procesu i vrsti skladištene robe roba.

 

Poteškoće u obavljanju posla skladištara bi mogle imati osobe s oštećenjima lokomotornog sustava, te većim oštećenjima vida i sluha.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža trajna oštećenja funkcije mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, te kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Rekviziter, ekonom

 

Mogućnosti zapošljavanja

Skladištar se može zaposliti u različitim skladištima proizvodnih i trgovačkih poduzeća, na željeznici, zračnoj luci, bolnici i dr.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.