Slastičar/Slastičarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Slastičar/Slastičarka 

 

Kratak opis

Slastičar samostalno obavlja različite poslove, od naručivanja i pripreme sirovina i materijala za različite slastice, peciva i sladolede, do izrade konačnog proizvoda.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program slastičara,­­­­ potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova slastičara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Slastičar izrađuje kolače, kreme, sladoled i ostale slastice. Glavne sirovine s kojima radi su mlijeko i mliječni proizvodi, šećer, kakao, brašno, jaja, različite vrste voća i mirodija. Ovisno o vrsti slastice koju priprema slastičar prema potrebi namirnice s kojima radi opere, oguli, usitni, samelje, nareže, izriba, usitni i sl. Sve to može obaviti ručno ili električnim strojevima ili napravama. Za izradu tijesta za kolače i biskvita slastičar priprema kalupe, oblikuje tijesto, stavlja ga u kalupe ili limove, te nadzire njegovo pečenje. Pripremljene biskvite i tijesta za kolače premazuje ili puni kremom, koju također sam priprema. Kolače ukrašava glazurom, voćem, šećerom u prahu, jestivim ukrasima, te ih reže na prikladnu veličinu i oblik.

 

Posao slastičara je i kuhanje voćnih želea, marmelada, džemova i pudinga kao i priprema različitih vrsta sladoleda i marcipana. Slastičar pripremljene slastice slaže na pladnjeve i odnosi u prodajni prostor slastičarnice ili ih pakira u kutije za transport do trgovina i restorana.

 

U svom radu slastičar se služi raznim kuharskim i slastičarskim priborom, alatima i strojevima, te njegov posao obuhvaća i njihovo održavanje, čišćenje i podmazivanje, te provjeru njihovog rada.

Slastičar većinom rade prema radnim nalozima, a od njega se očekuje da svoj posao obavi u skladu sa zahtjevima kvalitete, sigurno i savjesno, te da radi sukladno higijenskim propisima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja slastičar stječe teoretska i praktična znanja, od osnova prehrane i mikrobiologije, osnova slastičarstva i pekarstva, konditorstva i kuharstva, do tehnoloških postupaka pri izradi slastičarskih i konditorskih proizvoda.

 

Upoznaje rad i načine upravljanja strojevima i uređajima te priborom za izradu slastičarskih i konditorskih proizvoda. Uči osnove sigurnosti na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Raspolaže osnovnim znanjima o radnim postupcima pri izradi slastičarskih i konditorskih proizvoda. Poznaje sanitarno-higijenske propise, osnove prodaje proizvoda i ekonomike poslovanja.

 

Slastičar mora imati dobru usklađenost osjetila i pokreta, spretne ruke i prste, te razvijen smisao za oblikovanje. Vrlo je važno da ima sposobnost razlikovanja boja i normalno razvijene osjete opipa, okusa i mirisa, jer mu oni omogućuju nadzor kakvoće proizvoda. Ne smije biti alergičan na materijale s kojima radi (brašno, jaja, aditive i sl.). U radu mora biti sposoban pamtiti podatke i brzo samostalno odlučivati.

 

Važno je održavanje osobne higijene, higijene prostora i sredstava koje upotrebljava, kao i poznavanje i poštivanje sanitarnih propisa. Budući da se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda, često se mora podvrgavati liječničkim pregledima, posebno zbog mogućih zaraznih bolesti.

 

Uvjeti rada

Slastičar obavlja svoj posao većinom u stojećem položaju, u zatvorenim prostorijama. Pri radu je često izložen povišenim temperaturama, pari i vlazi, različitim mirisima, te buci strojeva i uređaja. Kako bi mogao uspješno obavljati posao u navedenim uvjetima mora biti primjereno tjelesno razvijen i u stanju podnositi opterećenja uslijed vlage, temperaturne promjene, umjetne rasvjete i sl.

 

Rad se odvija u dvije, a u nekim industrijskim pogonima i u tri smjene. Radne su prostorije čiste, prostrane, povišene temperature, osvijetljene prirodnom ili umjetnom rasvjetom, ispunjene mirisima raznih namirnica i bukom električnih strojeva. Za vrijeme rada slastičari nose bijelu radnu odjeću i kapu, kako bi zadovoljili strogi sanitarno higijenski uvjeti industrijske i obrtničke proizvodnje.

 

Posao slastičara ne mogu obavljati osobe s kroničnim bolestima pluća, srčanim bolestima, alergijama i kožnim bolestima, bolestima koštano – mišićnog sustava, poremećajima osjetila mirisa, okusa, težim poremećajima vida, te nemogućnošću raspoznavanja boja.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak njuha, oštećenje okusa, teža nagluhost u govornom području ili gluhoća, oštećenje govora koje utječe na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićno - koštanog,dišnog i srčano-žilnog sustava, teže oštećenje funkcije kože, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili ravnoteže, kronični poremećaji koji trajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje, te utvrđene alergije na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Kuhar, pekar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Slastičari se mogu zaposliti u tvornicama koje se bave proizvodnjom sladoleda i konditorskih proizvoda, u slastičarnicama i kuhinjama ugostiteljskih objekata. Iskusni slastičari, koji uz to imaju položen majstorski ispit, traženi su, i u pravilu dobro plaćeni.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.