Snimatelj/Snimateljica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Snimatelj/Snimateljica 

 

Alternativni naziv: Kamerman/kamermanica

 

Kratak opis

Pomoću elektronske kamere snimatelj oblikuje televizijske ili filmske slike. Snima filmove, televizijske serije, sportska događanja i druge manifestacije, različite kontakt emisije, reklame, i sl.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova snimatelja, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij snimanja ili stručni studij snimanja.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke a nakon stručnog studija stručni prvostupnik/prvostupnica.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Poslovi snimatelja su mnogobrojni i raznovrsni, a njihova složenost ovisi o vrsti materijala koji se snima. Tijekom obavljanja poslova snimanja, snimatelji usko surađuju s redateljima, montažerima, scenografima, snimateljima tona, te s glumcima, voditeljima i ostalim ključnim osobama.

 

Najsloženiji snimateljski posao je snimanje filma. Na temelju scenarija filma, snimatelji moraju osmisliti i razraditi cijeli plan snimanja te predložiti tip i način snimanja koji dogovaraju s redateljem. Nakon dogovora, snimatelji određuju scensku tehniku, intenzitet i vrstu rasvjete, sa stručnjacima iz laboratorija dogovaraju tehničke uvjete razvijanja filma, koordiniraju rad cijelog snimateljskog tima, posebno majstora rasvjete i tehničara za specijalne efekte. Po završetku snimanja, nadziru rad stručnjaka u laboratorijima za razvijanje filma i rad montažera, pregledavaju slikovni zapis i obavljaju promjene te daju prijedloge za dodatne specijalne efekte i špicu filma.

 

Vrlo zahtjevno je i snimanje izvan studija, kao i snimanje izravnih televizijskih prijenosa gdje je vrlo značajna komunikacija i koordinacija redatelja i cijelog snimateljskog tima. Najmanje složeno snimanje je snimanje različitih studijskih emisija, jer su studiji opremljeni svom potrebnom opremom za snimanje, te je potrebno odabrati vrstu svjetla, pravilno postaviti kamere i imati po jednog snimatelja za svakom kamerom koji će, prema redateljevoj odluci, uključivati svoju kameru.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stručnih znanja koja stječu tijekom studija, snimatelji moraju biti vrlo kreativni, strpljivi, precizni, organizirani i skloni radu u timu. Također, moraju imati dobar vid, sposobnost razlikovanja boja, svjetlina i prostorne udaljenosti, dobar sluh i motoričke sposobnosti.

 

Uvjeti rada

Snimatelji rade u različitim radnim uvjetima, ovisno o specifičnim situacijama snimanja koje su uvjetovane vrstom materijala. Poslovi snimatelja nisu tjelesno naporni u smislu angažiranja tjelesne snage, ali zahtijevaju tjelesnu izdržljivost jer snimanja mogu potrajati danima, a često se snimanje obavlja i u noćnim uvjetima. Ponekad su snimatelji izloženi opasnostima, primjerice pri snimanju na nepreglednim i opasnim terenima.

 

Posao snimatelja ne mogu obavljati osobe lošijeg zdravstvenog stanja uzrokovanog različitim kroničnim bolestima koje zahtijevaju stalan liječnički nadzor, zatim emocionalno nestabilne osobe, osobe s teškoćama koštano – mišićnog sustava, te s problemima vida i sluha.

 

Srodna zanimanja

Snimatelj tona, redatelj, montažer

 

Mogućnosti zapošljavanja

Snimatelji se uglavnom zapošljavaju u radiotelevizijskim centrima.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.