Soboslikar - ličilac/Soboslikarica - ličiteljica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Soboslikar - ličilac/Soboslikarica - ličiteljica 

 

Kratak opis

Soboslikar-ličilac boja vanjske i unutarnje površine zgrada, oslikava i ukrašava trjemove, hodnike i stubišta, te liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program soboslikara-ličilaca, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova soboslikara – ličioca, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u i okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Soboslikari struganjem, čišćenjem i izravnavanjem pripremaju zidove za bojenje na čiju površinu zatim nanose različite vrste boja (kistovima, valjcima ili posebnim prskalicama). Drvene, metalne ili kamene dijelove građevina pripremaju za rad, tako da ih bruse, stružu, spaljuju stari sloj boje te čiste i izravnavaju. Zatim poslojavaju i završno boje mineralne, drvene i metalne podloge.

 

Kako bi pravilno organizirali i ustrojili posao, soboslikari - ličioci prije početka radova izračunavaju količinu potrebnog materijala računajući površine koje je potrebno obrađivati.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Soboslikar-ličilac treba usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala, pomoću kojih će izvoditi radove, te steći vještinu izbora i korištenja alata, strojeva i radnih sprava potrebnih za rad na siguran način. Treba razviti etički i uljuđen princip u komunikaciji s naručiteljima, naučiti raditi samostalno i u grupi, te biti ustrajan i korektan. Potrebno je stalno se informirati o novim materijalima i alatima. Zanimanje zahtijeva opću tjelesnu spretnost i pokretljivost. Potrebne su mirne i precizne ruke, zdrave noge, dobar vid, uz vrlo dobro razlikovanje boja i svjetlina. Poželjan je smisao za estetiku.

 

Uvjeti rada

Ličilac radi u zatvorenim prostorima, gdje može biti propuha. Često ne može izbjeći prljavštinu, oštre mirise, pa i utjecaje štetne po zdravlje. Na terenu radi u neugodnim i opasnim položajima, te na visinama.

 

Posao obavlja pretežito stojeći i mora se često saginjati. Radi na ljestvama i na radnim platformama. Posao se može obavljati u jednoj ili dvije smjene.

 

Osobe koje imaju strah od visine, koje nemaju sposobnost raspoznavanja boja, sklone su alergijama te imaju loše opće tjelesno zdravlje, ne mogu obavljati ovo zanimanje.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, nedostatak stereovida, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, kronični poremećaji koji onemogućavaju uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije srčano-žilnog i mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teža oštećenja funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela,  te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Pismoslikar, fasader, gipsar, ličilac - lakirer

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavaju se u poduzećima koja se bave završnim radovima u graditeljstvu. Nakon završenog obrazovanja, učenicima se pruža mogućnost napredovanja u struci kroz polaganje majstorskog ispita, te osamostaljivanje kroz privatni obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.