Socijalni pedagog/Socijalna pedagoginja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > 

 

Kratak opis

Socijalni pedagog je stručnjak koji se bavi prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem, ranim intervencijama i tretmanom, procesuiranjem i brigom za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova socijalnog pedagoga, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Socijalni pedagog je stručnjak koji se bavi prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem, ranim intervencijama i tretmanom, procesuiranjem i brigom za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem.

 

Bavi se planiranjem i provedbom stručnog rada (individualnog i grupnog), odgojno-savjetodavnog rada, izvaninstitucionalnog rada, te rada usmjerenog na životni prostor pojedinca. Kod korisnika razvija različite vještine, npr. empatiju, odgovornost za vlastiti profesionalni razvoj, samopromatranje, interpersonalnu komunikaciju. Surađuje s obitelji korisnika, s ostalim osobama u okruženju korisnika, s interdisciplinarnim timovima itd. Priprema, vodi i evaluira sociopedagoške projekte i obavlja analitičko-istraživački rad za potrebe prakse.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Socijalni pedagog treba imati stručna znanja i vještine iz područja socijalne pedagogije, razvojne psihologije, komunikologije, sociologije, penologije, kriminologije i medicine. Studij osposobljava studente za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju, tretmanu, procesiranju i naknadnoj skrbi za osobe s poremećajima u ponašanju. Budući da socijalni pedagog snažno utječe na osobni razvoj djeteta, mora biti emocionalno zrela osoba, imati razvijene socijalne i komunikacijske vještine, te pozitivne vrijednosne orijentacije. U svom radu često se susreće s djecom koja imaju određene poteškoće u odrastanju. Stoga je potrebno imati visok stupanj empatije, te sposobnosti prepoznavanja djetetovih potreba.

 

Uvjeti rada

Radni prostor socijalnog pedagoga najčešće je učionica, uredska soba, kancelarija, kabinet, ali i drugi prostori ovisno o mjestu zaposlenja. Radi uglavnom u prijepodnevnim satima, no neke aktivnosti, kao što su roditeljski sastanci, razgovori s roditeljima te stručna predavanja i seminari, obavlja poslijepodne ili uvečer. Socijalni pedagog dio radnog vremena provodi u neposrednom radu s učenicima i roditeljima, dio u suradnji s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem, te u suradnji s vanjskim službama, a dio koristi i za stručno usavršavanje. Često radi kao član stručnog tima na poslovima procjenjivanja, dijagnosticiranja, planiranja, programiranja i slično.

 

Srodna zanimanja

Rehabilitator, pedagog, socijalni radnik, psiholog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Socijalni pedagozi zapošljavaju se u savjetovalištima, vrtićima, osnovnim i srednjim školama, dječjim i učeničkim domovima, institucijama socijalne skrbi, odgojnim domovima za djecu i mlade, socijalnim ustanovama, institucijama za mentalno zdravlje, ustanovama za odgoj djece i mladeži s poremećajima u ponašanju, državnom odvjetništvu, sudovima, kazneno-popravnim ustanovama, zatvorima, policijskim postajama, psihijatrijskim klinikama i istraživačkim centrima. Uključuju se i u izvannastavne i izvan obiteljske aktivnosti u djelatnostima lokalnih zajednica, nevladinih organizacija, stručnih i humanitarnih organizacija i slično.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.