Sociolog/Sociologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Sociolog/Sociologinja 

 

Kratak opis

Sociolog istražuje i objašnjava različite pojave i promjene u društvu te proučava utjecaj društva na pojedinca. Osim istraživačkim, sociolozi se mogu baviti i pedagoškim i savjetodavnim poslom. Velika širina stečenog znanja omogućava im zapošljavanje i specijaliziranje u različitim područjima.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova sociologa, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij sociologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Osnovni poslovi sociologa su proučavanje ljudskog društva i njegove strukture, institucija, organizacija, odnosa te promjena u društvu. Sociolozi proučavaju pojavu društvenih pokreta, ustroj društvenog života u ljudskim zajednicama, npr. selima, gradovima i državama, istražuju ponašanje grupa i socijalnih institucija i sl. Također proučavaju i međusobni utjecaj različitih oblika društvenog organiziranja, te utjecaj društvenih organizacija i ustanova na pojedince. Predmet znanstvenog izučavanja sociologa je širok, pa se veliki dio sociologa nakon završenog formalnog obrazovanja specijalizira u nekom području. Tako sociolozi demografi proučavaju veličinu, obilježja i pokrete populacije; medicinski sociolozi proučavaju društvene činitelje koji utječu na zdravlje; industrijski sociolozi proučavaju proces rada i ustroj radne organizacije; sociolog religije proučava učinke koje religija ima na društvene odnose; sociolog za sela usmjeren je na proučavanje tradicionalnih oblika organizacije ljudskog društva, na odnos sela i društvene promjene, položaj sela i seoske populacije unutar modernih društava; sociolog migracija bavi se sociokulturalnim činiteljima migracija, proučava odnose emigranata/imigranata i matičnih država, proučava pojavu povratništva, akulturacije i slično. Sociolozi zainteresirani za raširenost neke pojave ili fenomena u društvu, mogu se specijalizirati za ispitivanja javnoga mišljenja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Sociolog u osnovi obavlja kreativan posao, što zahtijeva sposobnost stvaralačkog, kritičkog i analitičkog mišljenja, ali i intelektualnu zrelost i sposobnost rasuđivanja. Vrlo je važno imati i dobro razvijene komunikacijske vještine te sposobnost pismenog i usmenog izražavanja.

 

Uvjeti rada

Radno mjesto sociologa je pretežno vezano uz uredske prostore. Radi se najčešće u dopodnevnoj smjeni. Sociolog koji radi u školi ima satnicom određeno radno vrijeme te radi ili prijepodne ili poslijepodne. U istraživačkim institutima radno vrijeme ovisi o osobinama i opsegu posla, što ponekad može uključivati i cjelodnevni angažman. Sociolog često radi u timu s drugim stručnjacima, što od njega zahtijeva sposobnost suradnje i komunikacije sa stručnjacima iz ostalih znanstvenih područja. Intenzivna istraživačka djelatnost često je pod pritiskom vremenskih rokova. Sociolozi koji se bave ispitivanjem javnog mišljenja često putuju.

 

Srodna zanimanja

U srodna zanimanja s kojima se sociolog djelomično preklapa u predmetu proučavanja možemo uvrstiti zanimanja politologa, psihologa i ekonomista.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Sociolozi se zapošljavaju u obrazovnim ustanovama (različitim srednjim školama), znanstveno-nastavnim ustanovama (fakulteti, više škole) ili u znanstvenoistraživačkim ustanovama (znanstveni instituti, odjeli, agencije za ispitivanje tržišta, centri i ustanove za istraživanje javnog mnijenja, statističkim zavodima i sl.) te u promidžbenim agencijama. Također se mogu zaposliti i u tijelima državne vlasti, od upravnih do državnih organa te u radnim organizacijama u kojima su zaduženi za rješavanje organizacijskih i radnih problema. Vladine ustanove, poput ministarstava, veleposlanstava, kao i institucije na razini općinske i županijske vlasti, također zapošljavaju sociologe. I sve druge ustanove koje mogu biti zainteresirane za probleme analize društvenih kretanja i promjena u društvu mogu zapošljavati sociologe (na primjer, nevladine organizacije). Sociolozi se uspješno zapošljavaju i u raznim medijima (TV, novine, radio). Općenito, osim u struci mogu se zaposliti na svim radnim mjestima, gdje se traži društveni smjer.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.