Špediter/Špediterka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Špediter/Špediterka 

 

Kratak opis

Na temelju primljenih naloga, špediter organizira prijevoz robe i brine o njenoj otpremi.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova špeditera, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij cestovnog, željezničkog i/ili poštanskog prometa.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra struke, a nakon specijalističkog diplomskog stručnog studija specijalist struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Na temelju primljenih naloga, špediter organizira prijevoz robe, prima i izdaje narudžbe, te brine o njihovoj realizaciji i otpremi robe. Vodi brigu i nadzor o pravilnoj distribuciji pošiljaka, brine o pravilnom osiguranju pošiljaka, daje upute i usklađuje rad carinskih deklaranata, te vodi brigu o tome da se carinski postupak provodi u skladu s propisima.

 

Također, špediter likvidira i potvrđuje račune dobavljača. Ako je potrebno, ispunjava carinsku dokumentaciju. Surađuje s naručiteljem usluge i vodi komercijalno-operativne razgovore, te osigurava da se dogovorena usluga (organizacija prijevoza) u cijelosti izvrši.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Špediter se treba znati služiti korisničkim programima na računalu. Nužno je aktivno poznavanje barem jednog stranoga jezika (engleskoga, njemačkoga, talijanskoga), te poznavanje špedicije. Mora biti komunikativan i samostalan u radu. Također, u radu treba biti organiziran i pridržavati se vremenskih rokova.

 

Poželjno je da ima vrlo dobro razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine, organizacijske sposobnosti, vještine rada u timu. Treba biti izuzetno odgovorna/odgovoran na poslu i lojalna/lojalan poduzeću/ustanovi (čuvanje poslovnih tajni). Stručna znanja treba neprestano usavršavati.

 

Za uspješno obavljanje posla, potrebno je da ima uredan vid, uredan sluh i uredan govor, te razvijenu motoričku spretnost

 

Uvjeti rada

Špediter obavlja posao u uredu, a pri radu se često služi telefonom i računalom. Često radi u

vremenskoj stisci i pod stresom. Zbog problema koji mogu nastati prilikom prijevoza robe, moguć je i prekovremeni rad, a ponekad i rad noću.

 

Srodna zanimanja

Referent u komercijali, ekonomist, inženjer cestovnog prometa

 

Mogućnosti zapošljavanja

Špediteri se uglavnom zapošljavaju u poduzećima koja se bave transportom roba.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.