Sportski trener/Sportska trenerica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Sportski trener/Sportska trenerica 

 

Kratak opis

Sportski trener vodi treninge sportaša i razvija njihove sposobnosti i sportska znanja. Pojedine sportaše ili cijele sportske timove priprema za natjecanja u pojedinačnim ili ekipnim sportovima.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova sportskog trenera, potrebno je završiti integrirani/preddiplomski/diplomski sveučilišni studij kineziologije ili stručni studij za izobrazbu trenera.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke a nakon završetka stručnog studija stručni specijalist.

 

U slučaju završetka diplomskog studija daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

 

Opis poslova

Sportski trener odgaja, uči i trenira uglavnom mlade osobe. Svaki trening unaprijed isplanira i priprema, slično pripremama profesora za održavanje nastave. Sportašima pokazuje načine izvođenja pojedinih vježbi, te nadgleda i korigira njihovo izvođenje u tijeku treninga. Izrađuje program vježbi za pojedine članove ekipe shodno njihovoj psihofizičkoj izdržljivosti, te oblikuje zajedničku igru ekipe u pojedinim sportovima. Priprema i vodi pojedince ili ekipe na sportska natjecanja.

 

Nakon završetka natjecanja ili sezone, sa sportašima i upravom sportskog kluba održava sastanke radi evaluacije postignutih rezultata i planiranja daljnjih postupaka u radu. Dužan je upravi kluba dostavljati redovita pismena izvješća o dosadašnjem radu i planove za budući rad. Ako trenira sportaše dječje dobi, mora održavati sastanke za roditelje i surađivati s njima.

 

Trener u svom radu mora obavljati nastavne, odgojne, administrativne i tehničke zadaće. Sve se te zadaće međusobno isprepliću ovisno o ciljevima pripreme sportaša, njihovoj dobi, dužini sportskog staža i svih karakteristika okružja u kojemu se odvija proces priprema.

 

Treneri koji završe diplomski studij kineziologije osposobljeni su i za provedbu kineziterapijskih postupaka i programa za sport osoba s invaliditetom.

 

Kvalitetan rad sportskog trenera ima značajan utjecaj na širenje i obogaćivanje sportske kulture.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja trener stječe stručno-teorijska znanja i prva praktična iskustva. Formalno obrazovanje bi treneru ponajprije trebalo osigurati opću kulturu te usvajanje temeljnih znanja s područja društvenih i prirodoslovnih znanosti.

 

Trener mora usvojiti znanja s područja teorije sporta, teorije uspješnosti i sustava priprema te treniranja sportaša.

 

Odabir metoda i sredstava treniranja zahtijeva od trenera i znanja iz graničnih područja teorije sporta (posebna pedagoško-organizacijska znanja, medicinsko-biološka znanja i društveno-organizacijska znanja).

 

Za uspješnog trenera, traži se i nešto vlastitog natjecateljskog iskustva. Samo pomoću vlastitog iskustva, trener može razumjeti osjećaje sportaša i posebnosti u pojedinim sportskim disciplinama.

Za uspješno obavljanje poslova, trener mora posjedovati visoku razinu kreativnosti koja mu omogućuje uvođenje pedagoških novosti u rad, usavršavanje rada, te učinkovito rješavanje postavljenih zadaća.

 

Trenerski posao povezan je s velikim psihofizičkim opterećenjima, te zahtijeva natprosječno razvijene psihofizičke sposobnosti, uključujući ustrajnost i izdržljivost u stanju visokog psihofizičkog napora. Trener mora biti potpuno zdrav, što mu omogućuje normalno stručno i odgovorno prihvaćanje odluka i optimalno izvršavanje radnih zadaća.

 

Uvjeti rada

Pri radu na otvorenom trener je izložen vremenskim utjecajima, temperaturnim promjenama (vrućina, hladnoća), propuhu, vjetru, kiši, snijegu, suncu, magli itd. Pri radu u zatvorenim prostorima izložen je buci, vlazi, itd.

 

Posao obavlja pretežito stojeći i u pokretu. Često mora demonstrirati određenu tehniku pokreta, pokazati nove elemente ili greške u pokretima. Trener većinom radi u kontaktu s ljudima, većinom u sastavu tima, a tek rijetko sam. Posao može biti jednosmjenski ili dvosmjenski. Ritam rada i satnica najčešće nisu određeni, već se prilagođavaju planu i programu rada.

 

Trener može raditi prijepodne, poslijepodne, pa i u noćnim satima. Često ima mnogo radnih naloga i zadaća upravo potkraj tjedna.

 

Srodna zanimanja

Učitelj i profesor tjelesne i zdravstvene kulture u redovnim programima školskog sportskog odgoja, fizioterapeut, voditelj rekreacije

 

Mogućnosti zapošljavanja

Trener se može zaposliti u sportskim organizacijama (klubovima, društvima), u njihovim savezima (općinskim i državnim). Isto tako, može se zaposliti u školama i poduzećima te kao samostalni/a sportski djelatnik.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.