Srednje škole u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Bjelovarsko - bilogorska županija

EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar

tel: 043/227-029

fax: 043/277-028

e-mail: tajnistvo@ss-ekonomskaibirotehnicka-bj.skole.hr

EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR

Gundulićeva 14, 43500 Daruvar

tel:043/331-079

fax: 043/331-178

e-mail: etsda@etsda.hr

GIMNAZIJA BJELOVAR

Matice hrvatske 17, 43000 Bjelovar

tel: 043/220-945

e-mail: ured@gimnazija-bjelovar.skole.hr

GIMNAZIJA DARUVAR

Gundulićeva 14, 43500 Daruvar

tel: 043/331-982

fax: 043/333-829

e-mail: ured@gimnazija-daruvar.skole.hr

GLAZBENA ŠKOLA BRUNE BJELINSKOG DARUVAR

Trg Presvetog Trojstva 8, 43500 Daruvar

tel/fax: 043/335-625

e-mail: gs.b.bjelinskog@bj.t-com.hr

GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR

V. Lisinskog 1, 43000 Bjelovar

tel: 043/244-416

e-mail: glazbena@lisinski-bj.hr

KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR

Poljana dr. Franje Tuđmana 9, 43000 Bjelovar

tel: 043/241-276

fax: 043/220-079

e-mail: info@trgovackaskola-bjelovar.hr

MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR

Poljana dr. Franje Tuđmana 8, 43000 Bjelovar

tel: 043/277-080

fax: 043/227-081

e-mail: msbj@ss-medicinska-bj.skole.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Ante Starčevića 24, 43000 Bjelovar

tel/fax: 043/244-722

e-mail: os@ss-obrtnicka-bj.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA „AUGUST ŠENOA“ GAREŠNICA

Kolodvorska 6, 43280 Garešnica

tel: 043/445-480

fax: 043/531-157

e-mail: ssasenoa@ss-asenoa.hr

SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA GRUBIŠNO POLJE

Bartola Kašića 1, 43290 Grubišno Polje

tel: 043/485-040

fax: 043/485-126

e-mail: ured@ss-bkasica-grubisnopolje.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA ČAZMA

Livadarska 30, 43240 Čazma 

tel/fax: 043/771-014

e-mail: ured@ss-cazma.skole.hr

TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR

Dr. A. Starčevića 24, 43000 Bjelovar

tel/fax: 043/244-721

e-mail: tsbj@ss-tehnicka-bj.skole.hr

TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

Gundulićeva 14, 43500 Daruvar

tel: 043/331-030

e-mail: tajnistvo@tsd.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.