Srednje škole u Istarskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Istarska županija

EKONOMSKA ŠKOLA PULA

Kovačićeva 3, Pula

tel: 052/222-761

e-mail: ekonomska-skola-pula@pu.t-com.hr

GIMNAZIJA PULA

Trierska 8, Pula

tel: 052/212-144

fax: 052/212-258

e-mail: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

Šetalište Pazinske gimnazije 11, Pazin

tel: 052/624-017

fax: 052/624-226

e-mail: gssjd@gssjd.hr

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA – RONJGOVA PULA

Mletačka 3, Pula

tel: 052/543-915

fax: 052/542-187

e-mail: glazbena@imr.hr

GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE

Školski brijeg 1, Buje

tel: 052/772-077

fax: 052/720-354

e-mail: skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

Rizzijeva 40, Pula

tel: 052/216-121

fax: 052/216-124

e-mail: ios.pula@skole.hr

PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA

Jurja Dobrile 6, Pazin

tel: 052/624-505

fax: 052/624-224

e-mail: kolegij@pazinski-kolegij.hr

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA «LEONARDO DA VINCI» BUJE

Školski brijeg 1, Buje

tel: 052/772-233

fax: 052/772-429

e-mail: sssms@pu.t-com.hr

SREDNJA ŠKOLA BUZET

Antona Cerovca Tonića 7, Buzet

tel: 052/662-764

fax: 052/662-056

e-mail: ss-buzet@ri.t-com.hr

SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE

Karla Huguesa 6, Poreč

tel: 052/431-055

fax: 052/431-246

e-mail: ss-mbalote@ss-mbalote-porec.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE

Rudarska 4, Labin

tel: 052/856-277

fax: 052/855-329

e-mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr

STRUKOVNA ŠKOLA

Zagrebačka 22, Pula

tel: 052/216-261

e-mail: strukovna-pula@post.ht.hr

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA

Carduccijeva 13, Rovinj

tel: 052/813-047

fax: 052/818-042

e-mail: ssek@pu.t-com.hr

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA

Rovinjska 6, 52100 Pula

tel: 052/223-434

e-mail: skoo.pula@gmail.com

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

Kandlerova 48, Pula

tel: 052/218-787, 052/218-778

fax: 052/218-796

e-mail: tajnistvo@ss-tur-ugo-trg-pu.skole.hr

ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

G. Carducci 20, Rovinj

tel: 052/813-277

fax: 052/840-985

e-mail: smsir@pu.t-com.hr

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA «DANTE ALIGHIERI»

Santoriova 3, Pula

tel: 052/385-090, 052/385-091

fax: 052/385-098

e-mail: dante@ss-dante-alighieri.hr

TEHNIČKA ŠKOLA

Jurja Cvečića 7, Pula

tel: 052/218-461

fax: 052/218-562

e-mail: ured@ss-tehnicka-pu.skole.hr

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA

Prvomajska 6, Poreč

tel: 052/429-250

fax: 052/431-622

e-mail: tus-porec@email.ht.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.