Srednje škole u Koprivničko - križevačkoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Koprivničko - križevačka županija

GIMNAZIJA „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA

Dr. Željka Selingera 3a, Koprivnica

tel: 048/279-801

fax: 048/279-817

e-mail: gimnazija-fran-galovic@kc.t-com.hr

UMJETNIČKA ŠKOLA „FORTUNAT PINTARIĆ"

Svilarska ulica 12, Koprivnica

tel: 048/623-362

e-mail: tajnistvo@glazbena.com

GLAZBENA ŠKOLA ALBERTA ŠTRIGE KRIŽEVCI

Ulica Antuna Gustava Matoša 4, Križevci

tel: 048/711-274

e-mail: info@glazbenaskolakrizevci.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA

Trg Slobode 7, Koprivnica

tel: 048/621-083

fax.: 048/624-245

e-mail: ured@ss-obrtnicka-koprivnica.skole.hr

SREDNJA GOSPODARSKA ŠKOLA KRIŽEVCI

Milislava Demerca p.p.1, Križevci

tel/fax: 048/682-614

e-mail: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA „IVAN SELJANEC“ KRIŽEVCI

Trg Sv. Florijana 14b, Križevci

tel: 048/279-491

fax: 048/682-713

e-mail: ured@ss-iseljanec-kc.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA

Trg Slobode 7, Koprivnica

tel: 048/621-088

fax: 048/623-760

e-mail: srednja.skola.koprivnica@kc.t-com.hr

STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC

Dr. Ivana Kranjčeva 5, Đurđevac

tel: 048/812-367

e-mail: ured@ss-strukovna-djurdjevac.skole.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.