Srednje škole u Karlovačkoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Karlovačka županija

GIMNAZIJA KARLOVAC

Rakovac 4, Karlovac

tel/fax: 047/654-130

e-mail: kontakt@gimnazija-karlovac.hr

MEDICINSKA ŠKOLA

dr. Andrije Štampara 5, Karlovac

tel: 047/431-371

e-mail: medicinska.skola@ka.t-com.hr

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA

Radićeva ulica 8 i 10, Karlovac

tel/fax: 047/612-137

e-mail: tus@ka.ht.hr

ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

Vatrogasna cesta 5, Karlovac

tel: 047/609-599

fax: 047/611-175

e-mail: sum.skola-klc@ka.t-com.hr

TEHNIČKA ŠKOLA

Ljudevita Jonkea 2A, Karlovac

tel/fax: 047/615-805

e-mail: tehnicka-skola-ka@ka.t-com.hr

MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

Domobranska 2, Karlovac

tel: 047/615-578

fax: 047/600-853

e-mail: ured@ss-mios-ka.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

Jozefinska cesta 27, Duga Resa

tel: 047/841-630

fax: 047/841-631

e-mail: ured@ss-duga-resa.skole.hr

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA

Stjepana Mihalića 43, Karlovac

tel: 047/600-806

e-mail: ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

Školska 22, Slunj

tel: 047/777-503

fax: 047/811-157

e-mail: ss-slunj@ss-slunj.skole.hr

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN

Josipa Jurja Strossmayera 2, Ogulin

tel: 047/522-931

fax: 047/522-162

e-mail: otsog@otsog.hr

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC

Augusta Cesarca 3, Karlovac

tel: 091 798 7825

e-mail: info@glazbena-ka.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.