Srednje škole u Osječko - baranjskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Osječko - baranjska županija

I. GIMNAZIJA OSIJEK

Županijska ulica 4, Osijek

tel: 031/200-699

fax: 031/200-698

e-mail: ured@gimnazija-prva-os.skole.hr

II. GIMNAZIJA OSIJEK

Kamila Firingera 5, Osijek

tel: 031/207-157

e-mail: ured@gimnazija-druga-os.skole.hr

III. GIMNAZIJA

Kamila Firingera 14, Osijek

tel/fax: 031/215-588

e-mail: ured@gimnazija-treca-os.skole.hr

DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

Školska 3, Beli Manastir

tel: 031/703-306

fax: 031/705-206

e-mail: tajnistvo@ss-druga-bm.skole.hr

EKONOMSKA ŠKOLA “BRAĆA RADIĆ”

Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, Đakovo

tel: 031/811-345

fax: 031/822-292

e-mail: ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr

EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA

Trg Svetog Trojstva 4, Osijek

tel: 031/212-670

fax: 031/399-353

e-mail: ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr

GIMNAZIJA A. G. MATOŠA

Vijenac kardinala A. Stepinca 11, Đakovo

tel/fax: 031/814-060

e-mail: ured@gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr

GIMNAZIJA BELI MANASTIR

Školska 3, Beli Manastir

tel: 031/701-828

fax: 031/701-454

e-mail: ured@gimnazija-beli-manastir.skole.hr

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK

Trg svetog Trojstva 1, Osijek

tel: 031/211-422

e-mail: gsfko@ogs-fkuhaca-os.skole.hr

MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

Vukovarska 209, Osijek

tel: 031/540-200

fax: 031/540-215

e-mail: ured@ss-medicinska-os.skole.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK

Trg bana Josipa Jelačića 24, Osijek

tel: 031/506-150

fax: 031/502-554

e-mail: ured@ss-obrtnicka-os.skole.hr

PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

Školska 3, Beli Manastir

tel: 031/700-032

fax: 031/702-655

e-mail: ured@ss-prva-bm.skole.hr

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA

Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, Đakovo

tel: 031/812-317

fax: 031/496-739

e-mail: ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DALJ

Braće Radića 7, Dalj

tel/fax: 031/590-290

e-mail: ured@ss-dalj.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC

Vukovarska 84, Donji Miholjac

tel: 031/630-970

fax: 031/631-049

e-mail: ured@ss-donji-miholjac.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA

Augusta Cesarca 20, Našice

tel: 031/613-202

fax: 031/613-473

e-mail: ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA

Trg Franje Tuđmana 4, Đurđenovac

tel: 031/601-554

e-mail: ured@ss-jkozarca-djurdjenovac.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA VALPOVO

Dr. Franje Tuđmana 2, Valpovo

tel: 031/651-577

e-mail: ss-valpovo@ss-valpovo.skole.hr

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK

Istarska 3, Osijek

tel: 031/207-277

fax: 031/210-505

e-mail: ured@ss-strojarska-tehnicka-os.skole.hr

TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA “DAVOR MILAS”

Ivana Gundulića 38, Osijek

tel/fax: 031/202-234

e-mail: trgos@tiksdm.hr

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK

Ulica Matije Gupca 61, Osijek

tel: 031/211-095

fax: 031/212-980

Dom Učenika Ugostiteljsko-turističke škole, Lučki prilaz 4 Osijek

e-mail: ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.