Srednje škole u Primorsko - goranskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Primorsko - goranska županija

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE RIJEKA

Senjskih uskoka 2, 51000 Rijeka

tel: 051/344-145, 344-146

fax: 051/344-423

e-mail: ured@centar-odgojiobrazovanje-ri.skole.hr

EKONOMSKA ŠKOLA MIJE MIRKOVIĆA RIJEKA

Ivana Filipovića 2, 51000 Rijeka

tel/fax: 051/214-457, 213-890

e-mail: ekmm@ss-ekonomska-mmirkovica-ri.skole.hr

ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Zvonimirova 12, 51 000 Rijeka

tel: 051/678-930

fax: 051/678-946

e-mail: eios@eios.hr

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA RONJGOVA RIJEKA

Laginjina 1, 51 000 Rijeka

tel/fax: 051/227-570, 051/226-859

e-mail: gsimr.rijeka@gmail.com

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA

Podhumskih žrtava 4, 51 000 Rijeka

tel: 051/372-005

fax: 051/371-075

e-mail: gradteh-ri@ri.htnet.hr, e-mail: gts@ss-gradjevinska-tehnicka-ri.skole.hr

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OPATIJA

Drage Gervaisa 2, 51410 Opatija

tel/fax: 051/271-595, 051/711-595

e-mail: hts@ss-hotelijersko-turisticka-opatija.skole.hr

MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI

Braće Branchetta 11a, 51000 Rijeka

tel/fax: 051/217-022, 051/217-596

e-mail: med-škola-rijeka@ri.t-com.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA OPATIJA

Bože Milanovića 3, 51410 Opatija

tel: 051/494-816

fax: 051/271-543

e-mail: ured@ss-obrtnicka-opatija.skole.hr

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA MIRKOVIĆ OPATIJA

A. Štangera 67, 51410 Opatija

tel: 051/701-390

fax: 051/701-391

e-mail: mirkovic.school@gmail.com

SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA MALI LOŠINJ

Omladinska 10, 51550 Mali Lošinj

tel/fax: 051/231-101, 051/233-387, 051/232-049, 051/231-821

e-mail: tajnistvo@ss-aharacica-malilosinj.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DELNICE

Lujzinska cesta 42, 51300 Delnice

tel/fax: 051/ 812 203

e-mail: ured@ss-delnice.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA CRIKVENICA

Zidarska 4, 51 260 Crikvenica

tel: 051/241-202, 051/784-211

fax: 051/781-044

e-mail: ured@ss-abarca-crikvenica.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA HRVATSKI KRALJ ZVONIMIR KRK

Vinogradska 3, 51500 Krk

tel: 051/221-400

fax: 051/867-320

e-mail: ured@ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR ČABAR

Narodnog oslobođenja 5, 51 306 Čabar

tel: 051/821-017

fax: 051/821-034

e-mail: ured@ss-vnazor-cabar.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

Zvonimirova 12, 51 000 Rijeka

tel: 051/678-910, 051/678-912

fax: 051/678-920

e-mail: sser@ri.t-com.hr

SREDNJA TALIJANSKA ŠKOLA – RIJEKA

SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA - FIUME

Erazma Barčića 6, 51 000 Rijeka

tel: 051/213-804

fax: 051/330-210

e-mail: sts-smsi@email.t-com.hr

ŠKOLA ZA PRIMIJENJENU UMJETNOST

Šetalište XIII. divizije 75, 51000 Rijeka

tel: 051/400-272, 051/423-943

fax: 051/ 400-273

e-mail: spur.rijeka@gmail.com

POMORSKA ŠKOLA BAKAR

Nautička 14, 51 222 Bakar

tel. 051/761-211

fax: 051/761-516

e-mail: info@pomorskabakar.hr

PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA

Vukovarska 58, 51 000 Rijeka

tel: 051/675-740; 051/675-738

e-mail: pgsri@hi.t-com.hr

PROMETNA ŠKOLA RIJEKA

Jože Vlahovića 10, 51000 Rijeka

tel/fax: 051/343 036

e-mail: prometna-ri@ri.t-com.hr, e-mail: prometna.skola@ri.t-com.hr

PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA

Frana Kurelca 1, 51 000 Rijeka

tel: 051/339-115

fax: 051/214-538

e-mail: 1.rihrgim@skole.htnet.hr

PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI

Gajeva 1, 51 000 Rijeka

tel/fax: 051/217-77024; 051/217-306

e-mail: pshg@gimnazija-prva-susacka-ri.skole.hr

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU RIJEKA

Vukovarska 58, 51 000 Rijeka

tel: 051/675-746, 051/675-844

fax: 051/675-746

e-mail: ts@ss-tehnička-strojarstvoibrodogradnja-ri.skole.hr

TRGOVAČKA I TEKSTILNA ŠKOLA U RIJECI

Stane Vončine 1a, 51000 Rijeka

tel: 051/351-070, 051/351-071

tel/fax: 051/351-077

e-mail: trgovacka-i-tekstilna-skola@ri.t-com.hr

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14, p.p. 99, 51410 Opatija

tel: 051/718-520

fax: 051/711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE

Školska 2a, 51325 Moravice

tel: 051/877-118

fax: 051/877-523

e-mail: zts@zts-moravice.hr, e-mail: zts.moravice@gmail.com

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.