Srednje škole u Splitsko - dalmatinskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Splitsko - dalmatinska županija

GIMNAZIJA SPLIT

Nikole Tesle 10, 21000 Split

tel: 021/ 384-944

fax: 021/384 966

e-mail: gimnazija@gimnazija-prva-st.skole.hr

GIMNAZIJA SPLIT

Nikole Tesle 10, 21000 Split

tel/fax: 021/385-914; 021/384-969

e-mail: druga.jez.gimn@st.htnet.hr

GIMNAZIJA SPLIT

Matice hrvatske 11, 21000 Split

tel: 021/558-420; 021/558-421

fax: 021/465 445

e-mail: iiigs@trema.hr

GIMNAZIJA “MARKO MARULIĆ” SPLIT

Zagrebačka 2, 21000 Split

tel: 021/344-484; 021/348-380

fax: 021/315 632

e-mail: ured@gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr

GIMNAZIJA “VLADIMIR NAZOR” SPLIT

Zagrebačka 2, 21000 Split

tel: 021/348-381

fax: 021/315 250

e-mail: vnazor@petagimnazijast.hr

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ‘’JURAJ BONAČI’’ SPLIT

Brune Bušića 30, 21000 Split

tel: 021/530-663; 021/533-148

fax: 021/535-347

e-mail: centar-juraj-bonaci@t-com.hr

EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKI

Brune Bušića bb, 21260 Imotski

tel/fax: 021/842-222

e-mail: ured@ss-ekonomska-imotski.skole.hr

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Vukovarska 37, 21000 Split

tel: 021/401-311

fax: 021/401-301

e-mail: eb-skola@st.t-com.hr

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Teslina 2, 21000 Split

tel: 021/385-941; 021/385-936

fax: 021/385-936

e-mail: nada.vladanovic@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr

FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI

Ulica Franjevačke gimnazije 22, 21230 Sinj

tel:021/821-809

fax: 021/825-009

e-mail: fkgsinj@gmail.com

GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU

Dinka Šimunovića 10, 21230 Sinj

tel: 021/821-608; 021/821-808

fax: 021/825-444

e-mail: gimnazia@inet.hr

GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA IMOTSKI

Brune Bušića bb, 21260 Imotski

tel: 021/843-098

e-mail: ured@gimnazija-mujevica-im.skole.hr

GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA IVAN GLIBOTIĆ IMOTSKI

Brune Bušića 1, 21260 Imotski

tel: 021/841-811

fax: 021/670-052

e-mail: ogs-ivan.glibotic@st.t-com.hr

GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA SPLIT

Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split

tel: 021/480-049

fax: 021/480-080

e-mail: ured@ogs-jhatzea-st.skole.hr

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

Don Mihovila Pavlinovića 1/II, 21300 Makarska

tel: 021/611-048

fax: 021/678-710

e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr

GRADITELJSKO - GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Matice hrvatske 11, 21000 Split

tel:021/558-430

fax: 021/468-199

e-mail: gg-tehnicka-skola@st.t-com.hr

INDUSTRIJSKA ŠKOLA SPLIT

Zrinsko-Frankopanska 40, 21000 Split

tel: 021/380-776

fax: 021/380 773

e-mail: info@industrijskaskola.hr

KLESARSKA ŠKOLA PUČIŠĆA

Novo riva 4, 21412 Pučišća

tel: 021/633-076, 633-114

fax: 021/633-114

e-mail: klesarska-skola@st.htnet.hr

KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT

Antuna G. Matoša 60, 21000 Split

tel: 021/386-031, 021/386-041

fax: 021/386 829

e-mail: ured@ss-kom-trg-st.skole.hr

NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA “DON FRANE BULIĆ” SPLIT - S PRAVOM JAVNOSTI

Zrinjsko-Frankopanska 19, 21000 Split

tel: 021/323-440

fax: 021/386-149

e-mail: nkg@nkg-split.hr

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT

Plančićeva 1, 21000 Split

tel: 021/385-938; 021/386-197

e-mail: ured@ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA SPLIT

Nodilova 3, 21000 Split

tel/fax: 021/347-612; 021/361-057

e-mail: ured@ss-obrtnicka-st.skole.hr

OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM

Brune Bušića bb, 21260 Imotski

tel: 021/842-333

fax: 021/841-128

e-mail: ured@ss-obrtnicka-industrijska-imotski.skole.hr

POMORSKA ŠKOLA SPLIT

Zrinsko-Frankopanska 36, 21000 Split

tel: 021/380-749; 021/380-764

fax: 021/380 764

e-mail: office@pomsk.hr

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA - SPLIT

Matice hrvatske 11, 21000 Split

tel: 021/434 590; 021/465 462

fax: 021/465 462

e-mail: prirodoslovna@prirodoslovna.hr

PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA “PITAGORA” SPLIT

Držićeva 8, 21000 Split

tel: 021/360-022

fax: 021/321-544

e-mail: gimnazija@pitagora-gimnazija.hr

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA MARKO ANTUN DE DOMINIS

Put Brodarice 6, 21 000 Split

tel: 021/ 493-542

fax: 021/ 493-542

e-mail: privatnaskola@dominis.hr

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER

Makarska 36, 21000 Split

tel: 021/410-024

fax: 021/410-362

e-mail: info@oliva-allegra.com

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA “BLAŽ JURJEV TROGIRANIN” TROGIR

Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 21220 Trogir

tel: 021/882-511

fax: 021/884 251

e-mail: sss-bjt-trogir@email.t-com.hr

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA

Breljanska 3, 21300 Makarska

tel/fax: 021/678-017

e-mail: ured@ss-strukovna-ma.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA “ANTUN MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEO” VIS

Viškog boja 9, 21480 Vis

tel: 021/711-765

fax: 021/711-449

e-mail: ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA “BOL” BOL

Rudina 1, 21420 Bol

tel/fax: 021/635-141

e-mail: ured@ss-bol.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA “BRAČ” SUPETAR

Kralja Petra Krešimira IV. 2, 21400 Supetar

tel: 021/631-152

fax: 021/630-884

e-mail: ured@ss-brac-supetar.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA “BRAĆA RADIĆ” KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Put poljoprivrednika 5, 21216 Kaštel Štafilić-Nehaj

tel: 021/234-505

fax: 021/234-599

e-mail: ured@ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA “JURE KAŠTELAN” OMIŠ

Trg Kralja Tomislava 2, 21310 Omiš

tel: 021/861-117

fax: 021/862-320

e-mail: ured@ss-jkastelan-omis.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA “TINA UJEVIĆA” VRGORAC

Matice Hrvatske 8, 21276 Vrgorac

tel/fax: 021/674-335

e-mail: ured@ss-tujevic-vrgorac.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA - DENTAL CENTAR MARUŠIĆ SPLIT

Benkovačka 10 A, 21000 Split

tel: 021/502-492

fax: 021/501-141

e-mail: dental.marusic@dentalcentarmarusic.com

SREDNJA ŠKOLA HVAR

Kroz Burak 81, 21450 Hvar

tel: 021/741-115

fax: 021/717-138

e-mail: ured@ss-hvar.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA TROGIR

Put Muline 2b, 21220 Trogir

tel/fax: 021/884-891

e-mail: ured@ss-ilucica-trogir.skole.hr

SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA SPLIT

Teslina 4, 21000 Split

tel: 021/385-937; 021/385-910

fax: 021/385 903

e-mail: tajnistvo@ss-tehnicka-prometna-st.skole.hr

ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI SPLIT

Fausta Vrančića 17, 21000 Split

tel: 021/ 467-177

fax: 021/467-179

e-mail: skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr

TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA U SINJU

Dinka Šimunovića 12, 21230 Sinj

tel: 021/821-522

fax: 021/821-502

e-mail: tis@ss-rboskovic-sinj.skole.hr

TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM

Brune Bušića bb, 21260 Imotski

tel: 021/841-550

fax: 021/841-151

e-mail: ured@ss-tehnicka-imotski.skole.hr

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU SPLIT

Zrinsko-Frankopanska 23, 21000 Split

tel: 021/385-944

fax: 021/385-940

e-mail: tssm@tehnickaskola-split.hr

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT

G. Matoša 60, 21 000 Split

tel: 021/386-824

fax: 021/386 827

e-mail: ured@tus-st.hr

ZDRAVSTVENA ŠKOLA SPLIT

Vukovarska 44, 21000 Split

tel: 021/466-018

fax: 021/535-869

e-mail: split@zdravstvenaskola.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.