Srednje škole u Virovitičko - podravskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Virovitičko - podravska županija

GIMNAZIJA  PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA

Trg bana Josipa Jelačića 16, Virovitica

tel: 033/722-711

e-mail: ured@gimnazija-ppreradovica-vt.skole.hr

GLAZBENA ŠKOLA JAN VLAŠIMSKY VIROVITICA

Antuna Mihanovića 21, Virovitica

tel: 033/721-910

e-mail: glazbena@vlasimsky.hr

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SLATINA

Trg Ruđera Boškovića 5a, Slatina

tel: 033/492-510

fax: 033/492-521

e-mail: ios.slatina@optinet.hr

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Trg Ljudevita Patačića 3, Virovitica

tel/fax: 033/800-756

e-mail: kkgvirovitica@gmail.com

SREDNJA ŠKOLA „MARKA MARULIĆA“ SLATINA

Trg Ruđera Boškovića 16, Slatina

tel: 033/551-449

fax: 033/551-577

e-mail: ss.marka.marulica@vt.t-com.hr

SREDNJA ŠKOLA „STJEPAN IVŠIĆ“ ORAHOVICA

Trg Tina Ujevića 1, Orahovica

tel: 033/673-482

fax: 033/400-248

e-mail: ravnatelj@ss-sivsic-orahovica.skole.hr

STRUKOVNA ŠKOLA VIROVITICA

Vukovarska cesta 1, Virovitica

tel: 033/722-939

fax: 033/726-394

e-mail: info@ssv.hr

TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA

Zbora narodne garde 29, Virovitica

tel: 033/725-777

fax: 033/725-274

e-mail: ured@ss-tehnicka-vt.skole.hr

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABLITACIJU VIROVITICA

Ljudevita Gaja 42, Virovitica

tel: 033/721-854

fax: 033/721-854

e-mail: tajnistvo@coorvirovitica.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.