Srednje škole u Varaždinskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Varaždinska županija

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE “TOMISLAV ŠPOLJAR”

Graberje 33, 42000 Varaždin

tel: 042/212-787

fax: 042/301-360

e-mail: info@centar-tspoljar-vz.skole.hr

DRUGA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin

tel: 042/330-844

fax: 042/330-842

e-mail: info@gimnazija-druga-vz.skole.hr

ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin

tel: 042/313-491, 042/313-455

fax: 042/311-626

e-mail: ess@vz.t-com.hr

GLAZBENA ŠKOLA VARAŽDIN

Kapucinski trg 8. 42000 Varaždin

tel: 042/213-123

fax: 042/213-715

e-mail: ured@ogs-varazdin.skole.hr

GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Plazzeriano 4, 42000 Varaždin

tel: 042/492-272

fax: 042/330-786

e-mail: gospodarska@ss-gospodarska-vz.skole.hr

GRADITELJSKA,PRIRODOSLOVNA I RUDARSKA ŠKOLA VARAŽDIN

Hallerova aleja 3, 42000 Varaždin

tel: 042/301-391

fax: 042/200-508

e-mail: gprs@ss-gprs-vz.skole.hr

MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN

V. Međerala 11, 42000 Varaždin

tel: 042/492-000

fax: 042/492-014

e-mail: ured@ss-medicinska-vz.skole.hr

 

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA VARAŽDIN S PRAVOM JAVNOSTI

Matka Laginje 6, 42000 Varaždin

tel/fax: 042/260-423

e-mail: pssv@pssv.hr

PRIVATNA VARAŽDINSKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Stanka Vraza 37, 42000 Varaždin

tel/fax: 042/330-385

e-mail: info@skola-ziger.hr

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

Petra Preradovića 14, 42000 Varaždin

tel: 042/302-122

fax: 042/320-420

e-mail: ured@gimnazija-varazdin.skole.hr

PRVA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Frana Supila 22, 42000 Varaždin

tel: 042/200-335

e-mail: privatna.gimnazija@vz.t-com.hr

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN

B. Plazzeriano 4, 42000 Varaždin

tel: 042/492-255

fax: 042/492-250

e–mail: sss@sss-vz.hr

SREDNJA ŠKOLA “ARBORETUM OPEKA” VINICA

Vinička 53, Marčan, 42207 Vinica

tel/fax: 042/722-131

e-mail: arboretum.opeka1@skole.hr

SREDNJA ŠKOLA IVANEC

Eugena Kumičića 7, 42240 Ivanec

tel: 042/782-344

fax: 042/781-512

e-mail: info@ss-ivanec.hr

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG

A. K. Miošića 17, 42230 Ludbreg

tel: 042/421-790

fax: 042/421-793

e-mail: tajnistvo@ss-ludbreg.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA NOVI MAROF

Zagorska 23, 42220 Novi Marof

tel: 042/205-109

fax: 042/205-110

e-mail: ured@ss-novimarof.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA U MARUŠEVCU S PRAVOM JAVNOSTI

Maruševec 82, 42243 Maruševec

tel/fax: 042/729-315

e-mail: ss-marusevec@vz.t-com.hr

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA

Hellerova aleja 3A, 42000 Varaždin

tel: 042/211-777

e-mail: sip@skole.t-com.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.