Srednje škole u Zadarskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Zadarska županija

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

Antuna Gustava Matoša 40, 23000 Zadar

tel/fax: 023/331-022, 331-221

e-mail: ekonomska@ebt-zadar.hr

GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR

Obala kneza Trpimira 26, 23000 Zadar

tel: 023/335-215

fax: 023/331-015

e-mail: ured@gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr

GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA ZADAR

Perivoj Vladimira Nazora 3, 23000 Zadar

tel/fax: 023/317-051

e-mail: gjb@gjb.hr

GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA ZADAR

Perivoj Vladimira Nazora 3/II, 23000 Zadar

tel/fax: 023/315-311

e-mail: gimnazija-vn@zd.t-com.hr

GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR

Dr. Franje Tuđmana 24e, 23000 Zadar

tel: 023/319-127

fax: 023/315-757

e-mail: gl-skola-blagoja-bersa-zd@zd.htnet.hr

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA ZADAR

Antuna Gustava Matoša 40, 23000 Zadar

tel: 023/335-295, 331-019

e-mail: htus@htus.htnet.hr

KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II ZADAR

Jerolima Vidulića 2, 23000 Zadar

tel: 023/253-800

fax: 023/253-810

e-mail: klasicna@zd.t-com.hr

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA ZADAR

Dr. Franje Tuđmana 24G, 23000 Zadar

tel: 023/213-750

fax: 023/318-797

e-mail: ante-kuzmanic@medskolazd.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA GOJKA MATULINE ZADAR

Ivana Mažuranića 32, 23000 Zadar

tel/fax: 023/236-228

e-mail: obrtskolgm-zd@obrtskolgm.hr

POMORSKA ŠKOLA ZADAR

Ante Kuzmanića 1, 23000 Zadar

tel: 023/315-600

fax: 023/316-510

e-mail: pomorskazd@ss-pomorska-zd.skole.hr

PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR

Perivoj Vladimira Nazora 3, 23000 Zadar

tel: 023/213-746

fax: 023/302-207

e-mail: ured@pgszd.hr

SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

A. Starčevića 9, 23501 Pag

tel/fax: 023/611-720

e-mail: ured@ss-bkasica-pag.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU

Augusta Šenoe 29, 23210 Biograd na moru

tel: 023/383-278

fax: 023/386-760

e-mail: ssbnm@ss-biogradnamoru.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska ulica 8, 23440 Gračac

tel/fax: 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA BENKOVAC

Antuna Mihanovića 1, 23420 Benkovac

tel/fax: 023/681-606

e-mail: ured@ssknezbranimir.hr

SREDNJA ŠKOLA OBROVAC

Obala hrvatskog časnika Senada Župana, 23450 Obrovac

tel: 023/689-058

fax: 023/689-852

e-mail: ured@ss-obrovac.skole.hr

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA ZADAR

Nikole Tesle 9c, 23000 Zadar

tel: 023/239-460

fax: 023/239-472

e-mail: ured.ss-strukovna-vvlatkovica-zd@skole.hr

TEHNIČKA ŠKOLA ZADAR

Nikole Tesle 9c, 23000 Zadar

tel/fax: 023/239-494

e-mail: ured@ss-tehnicka-zd.skole.hr

ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

Kraljskog Dalmatina 4, 23000 Zadar

tel: 023/300-173

fax: 023/301-566

e-mail: zadarska-privatna-gimnazija@zd.t-com.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.